CHADRABA, Rudolf

Chadraba, Rudolf – estetik, historik umění, ikonolog, historik umění, vysokoškolský pedagog 12. 3. 1922 (Košice) – 27. 2. 2011 (Olomouc)   Rudolf Chadraba se narodil v Košicích v rodině českého úředníka. Od roku 1928 žil v Praze, kde absolvoval obecnou školu a posléze reálné gymnázium, které dokončil v roce 1941….

NEPEŘIL, Vlastimil

Nepeřil, Vlastimil – rozhlasový a televizní redaktor, publicista   8. 1934 (?) – 23. 10. 1985 (?)     Vlastimil Nepeřil  působil v letech 1957–1963 v Československém rozhlasu v Ostravě, v letech 1963–1970 přešel do televizního studia Ostrava a od druhé poloviny 70. let pracoval v pražském studiu Československé televize.  Byl spoluautorem rozhlasového…

PETRŮ, Jaroslav

Petrů, Jaroslav – historik umění, památková péče 27. 4. 1930 (Duchcov) – 24. 9. 2006 (Praha)   Jaroslav Petrů vystudoval obor Dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Masarykově univerzitě v Brně získal doktorát z oboru dějin umění, postgraduálně vystudoval rekonstrukci a ochranu staveb a památek na ČVUT v Praze. Ve své odborné…

JUSTL, Vladimír

Justl, Vladimír – literární a divadelní historik, bohemista, dramaturg a režisér 27. 10. 1928 (Kladno) – 18. 6. 2010 (Praha)     Vladimír Justl se věnoval literární historii, kritice, editorské činnosti a režii literárních pořadů. Roku 1947 zahájil studium bohemistiky a filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. Z politických důvodů bylo…

JEDLIČKA, Jaromír

Jedlička, Jaromír – středoškolský profesor, dramatik, překladatel, literární publicista, divadelní kritik 11. 4. 1901 (Uherské Hradiště) – 11. 1. 1979 (Olomouc)     Jaromír Jedlička, vlastním jménem Jan Piras, byl středoškolským profesorem na gymnáziu ve Velkém Meziříčí a v Olomouci, věnoval se ochotnickému divadlu, působil také jako literární…

NAVRÁTIL, Jiří

Navrátil, Jiří – redaktor, scenárista, knihovník 22. 9. 1939 (Valašské Meziříčí)     Narodil se ve Valašském Meziříčí v rodině soudce. Maturoval roku 1957 na Akademickém gymnáziu v Praze, kam se rodina v roce 1948 přestěhovala. Vysokoškolské vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval v oboru český…

SLÍVA, Ladislav

Slíva, Ladislav – slavista, divadelní dramaturg, překladatel divadelních her z ruštiny, polštiny a bulharštiny 13. 10. 1941 (Ostrava – Bartovice) – 19. 1. 2019 (Ostrava – Bartovice)   Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Ostravě, kde maturoval roku 1958, následně nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně…

STÝSKAL, Jiří

Stýskal, Jiří – literární historik, teatrolog a vysokoškolský pedagog 30. 8. 1934 (Olomouc) – 6. 2. 2014 (Olomouc)     Jiří Stýskal se narodil roku 1934 v Olomouci. Maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1952 a roku 1957 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor čeština – dějepis. V letech 1957–1960…

REČKA, Alois

  Rečka, Alois – básník, publicista, rozhlasový a televizní redaktor   16.10.1921 (Klečůvka) – 12.8.1986 (Olomouc)   Alois Rečka vystudoval Reálné gymnázium v Kroměříži, ve kterém absolvoval mimo jiné i novinářský seminář. Poté začal pracovat v zahraničním oddělení Československé tiskové kanceláře (ČTK) v Praze. Do Olomouce přišel…

ŠTĚRBOVÁ, Alena

Štěrbová, Alena – teatroložka, literární historička, rozhlasová teoretička 25. 4. 1939 (Kelčany u Kyjova)   Alena Štěrbová vyrůstala v učitelské rodině. Po absolvování Jedenáctileté střední školy v Kyjově (1956) učila v letech 1956–1958 na Obchodní učňovské škole v Koryčanech. Roku 1958 začala studovat obor čeština – ruština na Filozofické fakultě Univerzity…

DVOŘÁK, František

Dvořák, František – historik umění, spisovatel, pedagog a publicista 17. 4. 1920 (Červenka) – 9. 11. 2015 (Praha)   František Dvořák byl historikem umění a zároveň autorem mnoha uměleckohistorických studií o významných postavách českého i světového malířství, katalogů výstav, soupisů výtvarných děl a monografií o umění. Byl autorem i několika televizních…

ŠKUTCHANOVÁ, Květa

Škutchanová, Květa – prozaička, dramatička a publicistka 18. 4. 1926 (Velké Meziříčí) – 18. 10. 2011 (Havířov)   Květa Škutchanová v průběhu studia reálného gymnázia v Brně, kde rodina žila od roku 1932, přešla na dramatické oddělení brněnské konzervatoře, kterou absolvovala v roce 1947. Za války byla totálně nasazena na práci v Kuřimi a v Letovicích….