Zpět na výpis osobností

PETRŮ, Jaroslav

Petrů, Jaroslav – historik umění, památková péče

27. 4. 1930 (Duchcov) – 24. 9. 2006 (Praha)

 

Jaroslav Petrů vystudoval obor Dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Masarykově univerzitě v Brně získal doktorát z oboru dějin umění, postgraduálně vystudoval rekonstrukci a ochranu staveb a památek na ČVUT v Praze. Ve své odborné praxi se věnoval českému středověkému umění a dějinám zahradního umění. V letech 1958–1960 působil jako vedoucí Krajského památkového střediska v Gottwaldově, 1961–1980 ve funkci vedoucího Odboru evidence a dokumentace v Krajském památkovém středisku v Brně. V letech 1981–1989 pracoval jako vedoucí ideového úseku Ústředí památkové péče v Praze. Následovalo dvouleté působení na postu vedoucího odborného referenta specialisty Státního ústavu památkové péče v Praze. V letech 1992–2003 působil jako vedoucí referent Národního památkového ústavu v Praze. Je autorem publikací s tematikou krajiny a památek (například Krajinou Hané, Katechismus památkové péče, Historické zahrady a parky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku). Odborné studie a články během jeho aktivní činnosti čítají desítky publikovaných titulů.

U Jaroslava Petrů se nepodařilo prokázat profesní působení v Olomouci, jeho recenze v olomouckém obdeníku Stráž lidu v letech v období 1956–1958 lze zařadit s největší pravděpodobností do doby jeho studia v Olomouci, protože po roce 1958 už nepublikuje. Své texty podepisoval šifrou jpů, v ojedinělých případech celým jménem, ve sledovaném období publikoval také jeden text (pod stejnou šifrou) v odborném celostátním periodiku Divadlo. Ve svých recenzích se Jaroslav Petrů snažil postihnout širší historický kontext, v němž uplatnil znalosti estetiky a dějin umění, širší fakta uváděl do souvislostí s viděnou inscenací. Kritické texty jsou psány věcně, autor své názory opíral o pečlivou argumentaci. Je evidentní, že disponoval značnou znalostí literatury a dramatických textů, neboť byl většinou schopen přesně určit zásahy tvůrců do dramatického textu i jeho kompozice a vyhodnotit jejich význam pro inscenaci.  Jaroslav Petrů se v recenzích věnoval i interpretačnímu pojetí divadelních tvůrců, které konfrontoval se svým diváckým zážitkem a dobovým společenským kontextem. Dokázal vystihnout režijní koncepci a hodnotil ji v souvislosti s vyzněním a interpretací tematické roviny inscenace. V případě, že se jednalo o závažnější titul s inscenační tradicí (například Hamlet, Antigona) byly jeho texty podrobnější a obsahovaly autorovy úvahy o aktuálnosti uvedení. Velmi podrobně si všímal herecké interpretace, včetně vyhodnocení a komparace alternativního obsazení jednotlivých rolí. Z textů je zřejmé, že autor disponoval teatrologickou terminologií, často formuloval apelativně vyznívající  řečnické otázky, politicko-ideologická rétorika byla přítomná jen v nezbytných náznacích, které vyžadoval tehdejší politický režim. Vzhledem k pravidelnosti recenzí a schopnosti komparace v celkovém kontextu repertoáru olomoucké činohry lze kritika považovat i přes krátkou dobu působení za důležitého jak pro soubor, tak pro diváky.

Bibliografie

O autorovi:

TŘEŠTÍK, Michael, ed. Kdo je kdo: Who is who : osobnosti české současnosti: 5000 životopisů. 5. vyd. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005, s. 500. ISBN 80-902586-9-7.

 

Divadelní kritiky/Rezence:

 

jpů. Pro svobodu Ameriky. Stráž lidu, Olomouc, 9. 3. 1956, 12(20), 4.

jpů. Hledač pravdy. Stráž lidu, Olomouc, 22. 5. 1956, 12(41), 1.

jpů. Nepřesná střelba. Stráž lidu, Olomouc, 5. 6. 1956, 12(48), 3 (společně s šifrou per).

jpů. Takové hry na naše jeviště. Stráž lidu, Olomouc, 22. 6. 1956, 12(50), 3.

jpů. S planoucím hereckým srdcem. Stráž lidu, Olomouc,  24. 8. 1956, 12(60), 3.

jpů. Moliérův Amfitryon. Stráž lidu, Olomouc, 5. 10. 1956, 12(80), 3.

jpů. Úspěch jihoslovanské komedie. Stráž lidu, Olomouc, 19. 10. 1956, 12(84), 3.

jpů. Veliké dny. Stráž lidu, Olomouc, 7. 12. 1956, 12(98), 3.

PETRů, Jaroslav. Vančurovo Jezero Ukereve. Stráž lidu, Olomouc, 14. 12. 1956, 12(100), 3.

jpů. Tragika tmářství. Stráž lidu, Olomouc, 1. 2. 1957, 13 (10), 3.

jpů. Úspěch olomouckých. Stráž lidu, Olomouc, 15. 2. 1957, 13(14), 3.

jpů. Hamlet. Stráž lidu, Olomouc, 28. 6. 1957, 13(52), 4.

jpů. Za člověkem. Stráž lidu, Olomouc, 25. 10. 1957, 13(86), 4.

 

 

 

 

jpů. Pro hubičku. Stráž lidu, Olomouc, 6. 12. 1957, 13(98), 4.

jpů.Tragická inscenace v KOD. Stráž lidu, Olomouc, 11. 1. 1958, 14(14), 4.

jpů. Život nebo dokument. . Stráž lidu, Olomouc, 1. 3. 1958, 14 (26), 3.

jpů. O novou morálku. Stráž lidu, Olomouc, 8. 3. 1958, 14(29), 4.

jpů. Létající koberec. Stráž lidu, Olomouc, 15. 3. 1958, 14(32), 4.

jpů. Burcující výzva. Stráž lidu, Olomouc, 8. 5. 1958, 14(55), 4.

jpů. Před prázdninami. Stráž lidu, Olomouc, 14. 6. 1958, 14(71), 4.

jpů. Večer vzácné poezie. Stráž lidu, Olomouc, 21. 6. 1958, 14(74), 4.

jpů. Třetí přání. Stráž lidu, Olomouc, 11. 10. 1958, 14(122), 4.

jpů. Ibsenova Strašidla v Olomouci. Divadlo, 1956, 7(1), 74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autoři hesla Adama Bucek, Tatjana Lazorčáková)