Zpět na výpis osobností

JEDLIČKA, Jaromír

Jedlička, Jaromír – středoškolský profesor, dramatik, překladatel, literární publicista, divadelní kritik

11. 4. 1901 (Uherské Hradiště) – 11. 1. 1979 (Olomouc)

 

 

Jaromír Jedlička, vlastním jménem Jan Piras, byl středoškolským profesorem na gymnáziu ve Velkém Meziříčí a v Olomouci, věnoval se ochotnickému divadlu, působil také jako literární publicista a spisovatel, psal i dramatické texty. Zajímal se o kulturní dění v Olomouci, zejména koncertní a divadelní produkce, o nichž referoval v tisku a v rozhlase. Řadu let uváděl koncerty Moravské filharmonie. Své recenze psal především do olomouckého obdeníku Stráž lidu (nejčetněji v období 1960–1967), dále přispíval svými články a texty do Světozoru, Lidových novin, Zemědělských novin (1964–1966) a do Nové svobody (v letech 1961–1964). V časopise Červený květ  pak publikoval v letech 1961–1964 především shrnující hodnocení jednotlivých sezon, komentáře k dramaturgickému  plánu olomoucké činohry, rozhovory s herci a režiséry, informativní zprávy o olomouckých kabaretních scénách 60. let, portréty významných divadelních osobností, někdy se věnoval i baletu a amatérskému divadlu. U svých kritických textů používal vlastní jméno nebo šifry jd, jj.

V počátcích 60. let je u většiny reflexí patrná jejich dobově ideologická podmíněnost, nejvíce při publikování textů v komunistickém obdeníku Stráž lidu. Nicméně jak společenské klima prodělávalo tzv. „dobu tání“, od poloviny 60. let 20. století byly i texty autora méně zasaženy politickými konotacemi a více se věnovaly zachycení i hodnocení divadelního artefaktu. Jedlička posuzovanou inscenaci uváděl do společenských a kulturních souvislostí a často zde hledal možné analogie. Všímal si frekventovanosti uvádění daných dramatických textů či autorů, zejména v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci. Jako kritik měl značný přehled a dokázal inscenace komparovat. Z analytického hlediska je pro tvorbu Jaroslava Jedličky velmi podstatné to, že jako středoškolský pedagog znal dramatické texty a v případě adaptací i literární předlohy. Tyto znalosti byly kritikem konfrontovány s režijním pojetím inscenací. Jedlička se často ve svých recenzích věnoval herecké složce, a i když jeho soudy vyznívaly spíše subjektivně, herecké výkony vždy hodnotil v souvislosti s režijním pojetím a celkovým vyzněním inscenace. Hodnocení scénografického řešení bylo skromné a omezovalo se na pouhý jednoduchý popis, většinou jen ve dvou řádcích z celé reflexe.

 

 

 

Bibliografie

O autorovi:

 

Encyklopedie města Uherské Hradiště. [cit. 16. 1. 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/?acc=profil_osobnosti&load=752.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní kritiky/Recenze:

 

JEDLIČKA, Jaromír. Československá premiéra v olomouckém divadle. Sestup Orfeův. Stráž lidu. 1960, 40(93), 4.

JEDLIČKA, Jaromír. Další hra ze současnosti na olomoucké scéně. Zamyšlení nad premiérou Aškenazyho „Hosta“. Stráž lid. 1960, 40(95), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Další hra ze současnosti na olomoucké scéně. Zamyšlení nad premiérou Aškenazyho „Hosta“. Stráž lidu. 1960, 40(113), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Hra proti válce „Velký Bobby.“ Zdařilá československá premiéra v olomouckém divadle. Stráž lidu. 1960, 40(113), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Pokrokový anglický autor na scéně DOS v Olomouci. K premiéře Weskerových „Kořenů“. Stráž lidu. Olomouc, 1961, 41(17), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Divadlo O. Stibora k 40. výročí KSČ. Čs. premiéra Kornejčukovy hry Nad Dněprem. Stráž lidu. 1961, 41(28), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Nanebevzetí plukovníka Heiliga ve Starých Hodolanech. Stráž lidu. 1961, 41(29), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dějiny promluvily z olomoucké scény. K premiéře Tylovy „Drahomíry“ v Divadle O. Stibora. Stráž lidu.1961, 41(44), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Pozoruhodná premiéra v Divadle O. Stibora. Zamyšlení nad komedií „Paní Savageová“. Stráž lidu. 1961, 41(83), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Gorkého „Podivíni“ na olomoucké scéně. Stráž lidu. 1961, 41(85), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Poslední dějství k premiéře stejnojmenné hry E. M. Remarquea v DOS. Stráž lidu. 1961, 43(101), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Krize v olomoucké činohře? Zamyšlení nad poslední premiérou v DOS. Stráž lidu. 1962, 42(1), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Starosta čtvrti Sanitá. K československé premiéře tragikomedie E. D. Filippa v DOS. Stráž lidu. 1962, 42(18), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Klicpera na olomoucké scéně. K premiéře veselohry „Lhář a jeho rod v DOS“. Stráž lidu. 1962, 42(21), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Úspěch mladého dramatika. K poslední činoherní premiéře DOS. Stráž lidu. 1962, 42(33), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Tolstoj na olomoucké scéně. K premiéře „Anny Kareninové“ v DOS. Stráž lidu. 1962, 42(81), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Jules Verne na jevišti. K premiéře Kohoutovy „Cesty kolem světa za 80 dní“ v DOS. Stráž lidu. 1962, 42(89), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Československá premiéra v Olomouci. K uvedení komedie Sokrates číslo dvě. Stráž lidu. 1962, 42(92), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Hrdinové Aurory na olomoucké scéně. K premiéře „Přelomu“ v DOS. Stráž lidu. 1962, 42(102), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. K premiéře francouzské komedie v DOS. Hra o lidech a morčatech. Stráž lidu. 1963, 43(10), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Úklady a láska. K premiéře Schillerovy tragedie v DOS. Stráž lidu. 1963, 43(14), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Drama lidských vztahů. K československé premiéře Topolovy hry „Konec masopustu“. Stráž lidu. 1963, 43(37), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Nesmrtelný Molière. K poslední premiéře činohry DOS. Stráž lidu. 1963, 43(47), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Černošský autor na olomoucké scéně. K premiéře „Měsíce na duhovém šátku“ v DOS. Stráž lidu. 1963, 43(51), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Karel Čapek znovu na olomoucké scéně. K premiéře RUR v Divadle O. Stibora. Stráž lidu. 1963, 43(82), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Drama o odpovědnosti vědců. Zamyšlení nad premiérou Dürrenmattových Fyziků v DOS. Stráž lidu. 1963, 43(86), 3.

 

JEDLIČKA, Jaromír. Čs. premiéra v Olomouci. Zamyšlení nad komedií „Billy Lhář“. Stráž lidu. 1963, 43(98), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Komedie výlučně ženská. K poslední premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu. 1963, 43(102), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Olomouc geniu Shakespearovu. K premiéře Mnoho povyku pro nic. Stráž lidu. 1964, 44(3), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. K premiéře francouzské komedie Vajíčko v Divadle Oldřicha Stibora. Stráž lidu. 1964, 44(10), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Shakespearův Macbeth na olomoucké scéně. Stráž lidu. 1964, 44(18), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Panička z venkova. K poslední premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu. Olomouc, 1964, 44(30), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Lázeňská sezóna. K premiéře olomoucké činohry. Stráž lidu. 1964, 44(42), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Smrt obchodního cestujícího. Zamyšlení nad premiérou hry A. Millera. Stráž lidu. 1964, 45(44), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dvě premiéry v Divadle O. Stibora. Stráž lidu. 1964, 45(50), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Naši furianti na olomoucké scéně. Stráž lidu. 1965, 45(1), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Gogolův Revizor v Divadle Oldřicha Stibora. Stráž lidu. 1965, 45(8), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Babelova „Marija. K premiéře v Divadle O. Stibora. Stráž lidu. 1965, 45(19), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dvě olomoucké premiéry. Stráž lidu. 1965, 45(33), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Další Dürrenmatt na olomoucké scéně. K premiéře komedie „Frank V“. Stráž lidu. 1965, 45(37), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Molière na olomoucké scéně. Zamyšlení nad premiérou komedie Tartuffe. Stráž lidu. 1965, 45(71), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Další Shakespeare na olomoucké scéně. K premiéře hry Půjčka za oplátku. Stráž lidu. 1965, 45(75), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Znovu Hrátky s čertem. K premiéře v Divadle O. Stibora. Stráž lidu. 1965, 45(90), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Trpká Groteska. Zamyšlení nad premiérou hry Starosta. Stráž lidu. 1965, 45(91), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Španělská tragédie na olomoucké scéně. Krvavá svatba. Stráž lidu. 1966, 46(33), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Americká komedie v Divadle Oldřicha Stibora A co láska. Stráž lidu. Olomouc, 1966, 46(35), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Dvě hry o mladých lidech. K premiéře v Divadle Oldřicha Stibora. Stráž lidu. 1966, 46(45), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. K premiéře v divadle Oldřicha Stibora. Zase jednou detektivka. Stráž lidu. 1966, 46(49), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Maškaráda. K premiéře Lermontovova dramatu. Stráž lidu. 1966, 46(81), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Shakespeare znovu na olomoucké scéně. Stráž lidu. 1966, 46(91), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Zlý jelen v Divadle O. Stibora. Stráž lidu. 1966, 46(103), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Československá premiéra polské komedie Zámecké dostihy. Stráž lidu.  1967, 47(6), 3.

JEDLIČKA, Jaromír. Weskerovy „Kořeny“ v Olomouci. Nová svoboda. 1961, 17(84), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Podivíni na olomoucké scéně. Nová svoboda. 1961, 17(262), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Hra burcující a varující. Nová svoboda. 1961, 17(301), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Čapkové na olomoucké scéně. Nová svoboda. 1962, 18(301), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Tragikomedie z dnešní Itálie. Nová svoboda. 1962, 18(53), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Klicpera na olomoucké scéně – úspěšná inscenace klasické veselohry. Nová svoboda. 1962, 18(66), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Majitelé klíčů na olomoucké scéně. Nová svoboda. 1962, 18(104), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Anna Kareninová jako hra. Nová svoboda. 1962, 18(248), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. K olomoucké cestě kolem světa. Nová svoboda. 1962, 18(270), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Lavreněvův „Přelom“ v Olomouci. Nová svoboda. 1963, 19(9), 2.

JEDLIČKA, Jaromír. Konec masopustu. Nová svoboda. 1963, 19(116), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Francouzská komedie na olomoucké scéně – Vajíčko. Nová svoboda. 1964, 20(68), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Před Shakespearovým festivalem. Nová svoboda. 1964, 20(91), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Julius Caesar. Nová svoboda. 1964, 20(103), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. O Shakespearovi na ostravském festivalu. Nová svoboda. 1964, 20(148), 5.

JEDLIČKA, Jaromír. Z divadelní Olomouce. Zemědělské noviny. Brno, 1965, 21(5), 4.

JEDLIČKA, Jaromír. Divadelní sezona v plném proudu. Zemědělské noviny. Brno, 1965, 21(46), 4.

JEDLIČKA, Jaromír. Návštěvnost v Olomouci neklesá. Zemědělské noviny. Brno, 1965, 20(117), 6.

JEDLIČKA, Jaromír. Olomoucká činohra 1961. Červený květ. 1961, 6(8), 249.

JEDLIČKA, Jaromír. Problémy olomoucké činohry. Červený květ 1962, 7(7), 212.

JEDLIČKA, Jaromír. Olomoucká činohra na postupu. Červený květ 1963, 8(6), 178180.

JEDLIČKA, Jaromír. Problémy olomoucké činohry. Červený květ 9(7), 214215.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autor hesla Adam Bucek)