Zpět na výpis osobností

NAVRÁTIL, Jiří

Navrátil, Jiří – redaktor, scenárista, knihovník

22. 9. 1939 (Valašské Meziříčí)

 

 

Narodil se ve Valašském Meziříčí v rodině soudce. Maturoval roku 1957 na Akademickém gymnáziu v Praze, kam se rodina v roce 1948 přestěhovala. Vysokoškolské vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval v oboru český a ruský jazyk diplomovou prací Z dramatické tvorby Vítězslava Nezvala. V Litoměřicích prošel dvouletou vojenskou službou, poté působil krátce jako scenárista Československé televize, knihovník Městské lidové knihovny a také jako průvodce v Památníku národního písemnictví. Roku 1965 se stal redaktorem nakladatelství Mladá fronta (řídil postupně edici Omega a Ladění), odkud odešel až roku 1997 do nakladatelství Hynek. Zde působil jako vedoucí edice Moderní česká próza až do odchodu do důchodu roku 2001. Jeho prozaická tvorba byla poprvé časopisecky publikována v Sešitech pro mladou literaturu (OnemocněníZážitky z náměstí Obětí), knižním debutem se stala až sbírka jeho povídek Spálená stráň (1969).  Publikoval rovněž v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Nových knihách, v příloze Mladé fronty UM, ve Světě práce, Květech, Kmeni, Listech, Tvaru a jiných. Prozaická tvorba se vyznačovala propojováním autobiografických linií s fikcí, a svou jazykovou i tematickou stylizovaností se Navrátil řadil mezi autory psychologické prózy. Své příběhy situoval především do míst, která důvěrně znal – Valašska a Kroměřížska. Od konce 60. let přispíval svými povídkami, divadelními a televizními recenzemi zejména do Zemědělských novin (zde používal šifry J. N.; jiné své práce podepisoval jako Jiří Marek Navrátil, poezii publikoval také pod pseudonymem Petr Dapit). Tíhl rovněž k divadlu – realizoval se v Divadle Viola, kde režijně zaštítil večery z mladé prózy a poezie.

V období 1956–1970 přispíval do Mladé fronty, Červeného květuNové svobody, kam psal pod svým jménem nebo pod šifrou (jnl). V divadelních recenzích prokazoval obsáhlé literární vědomosti. Věnoval se ději i struktuře hry, jejímu obsahu a možnosti dobové divadelní aktualizace. Na základě těchto poznatků hodnotil režijní a herecké interpretace, a zejména míru nové invence a přijetí diváckým obecenstvem. Režijní složce přisuzoval výsadní postavení, ovšem největší pozornost věnoval v recenzích především dramaturgii a hodnocení hereckých výkonů, okrajově zmiňuje i scénografii. Navrátil recenzoval téměř výhradně inscenace Divadla Petra Bezruče. Orientoval se v repertoárové skladbě divadla, znal inscenace, tvůrce, herecké osobnosti, a proto se často pouštěl do komparací s jinými inscenacemi napříč repertoárem i sezonami. Znalost divadelního prostředí prokazoval i odkazováním na nastudování daného titulu v jiném českém městě, následně pak vyhodnocoval specifičnosti a odlišnosti v obou interpretacích. Zároveň dokázal reagovat i na recenze jiných kritiků a věcně o jejich názorech polemizovat.

Navrátil byl ve svých recenzích poměrně kritický, ale vždy problém pojmenoval a zdůvodnil své stanovisko.  Velmi dobře využíval odbornou terminologii, jeho recenze vyhodnocovaly danou inscenaci v kontextu dramaturgie sezony, ale i v celostátním významu uvedení jednotlivých titulů, a tak byly nejen důležitou zpětnou vazbou pro soubor, ale také kultivovaly vnímání publika této ostravské scény.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

O autorovi:

 

MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 185.

Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 108.

Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 2008 [cit. 1. 6. 2018]. Dostupné z http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=819.

 

Divadelní kritiky/Recenze:

 

NAVRÁTIL, Jiří. Smrt matky Jugovičů na scéně SDO. Mladá fronta (Ostrava), 21. 1. 1958, 14(18), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Země duní“ – Dramatizace skřípe. Mladá fronta (Ostrava), 3. 5. 1958, 14(105), 3.

NAVRÁTIL, Jiří. „Bubliny“ nevýrazné. Mladá fronta (Ostrava), 5. 7. 1958, 14(159), 5.

 

 

 

NAVRÁTIL, Jiří. Dvakrát humor a satira na ostravských scénách. Mladá fronta (Ostrava), 15. 10. 1958, 14(246), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Dramatická obžaloba i výsměch. Mladá fronta (Ostrava), 30. 10. 1958, 14(259), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Ze života lidí. Mladá fronta (Ostrava), 4. 1. 1959, 15(4), 4.

NAVRÁTIL, J. Wilde v moderních šatech. Mladá fronta (Ostrava), 21. 1. 1959, 15(18), 3.

NAVRÁTIL, Jiří. Pražsko-ostravská inscenace Hrubínovy hry: Srpnová neděle. Mladá fronta (Ostrava), 10. 3. 1959, 15(59), 5.

(jnl). Svatba Krečinského. Mladá fronta (Ostrava),  6. 5. 1959, 15(107), 3.

(jnl). Listonoš s malou bilancí. Mladá fronta (Ostrava), 30. 6. 1959,  15(154), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Drama z konce epochy. Mladá fronta (Ostrava),  11. 11. 1959, 15(269), 3.

(jnl). Damoklův meč. Mladá fronta (Ostrava), 9. 1. 1960, 16(8), 5.

(jnl). Nové jméno, ale co víc? Mladá fronta (Ostrava), 10. 3. 1960, 16(60), 5.

(jnl). Premiéra Optimistické tragédie. Mladá fronta (Ostrava), 21. 4. 1960, 16(96), 3.

NAVRÁTIL, Jiří. Dvakrát výsměch na jevišti. Mladá fronta (Ostrava), 4. 1. 1961, 17(4), 3.

NAVRÁTIL, Jiří. Svět lze změnit. Mladá fronta (Ostrava), 15. 4. 1961, 17(90), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. Člověk proti člověku. (Boltův More na ostravské scéně). Mladá fronta (Ostrava). 21. 5. 1963, 19(120), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. Hra prostá jako píseň. Mladá fronta (Ostrava). 1. 6. 1963, 19(130), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. „Benátky“ s paní Hermanovou. Mladá fronta. 13. 9. 1963, 19(219), 3.

(jnl). „Tragická komedie“ v DPB. Mladá fronta (Ostrava). 28. 9. 1963, 19(232), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Fandíme divadlu. Červený květ. 1964, 9(1), 22–23.

NAVRÁTIL, Jiří. DPB Bez výbojů. Červený květ. 1965, 10(4), 114–116.

NAVRÁTIL, Jiří. O čistotu lidských vztahů. Nová svoboda. 6. 2. 1964, 20(32), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Úspěšný pokus o Dyka na scéně Divadla P. Bezruče. Nová svoboda. 20. 2. 1964, 20(44), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Znovuobjevený Krysař. Mladá fronta (Ostrava). 26. 2. 1964, 20(49), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. Dramatická poezie. Mladá fronta (Ostrava). 23. 3. 1964, 20(73), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. O lidech s maskou. Mladá fronta (Ostrava). 8. 9. 1964, 20(215), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. Obhajoba lidství. Mladá fronta (Ostrava).  2. 2. 1965, 21(28), 4.

 

 

NAVRÁTIL, Jiří. Cyrano bez patosu. Nová svoboda. 9. 2. 1965, 21(34), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. Pocity nad Romulem. Mladá fronta (Ostrava). 23. 2. 1965, 21(46), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. Dürrenmattův aktuální odkaz. Nová svoboda. 11. 3. 1965, 21(60), 4.

NAVRÁTIL, Jiří. DPB Bez výbojů. Červený květ. 1965, 10(4), 114–116.

NAVRÁTIL, Jiří. Čekání na Bezručovce. Červený květ.1965, 10(7), 217.

NAVRÁTIL, Jiří. Na okraj tří premiér v Divadle P. Bezruče: Čapek, Hall, Nestroy. Nová svoboda. 5. 10. 1965, 21(238), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Klasik kontra současnost. Nová svoboda. 26. 10. 1965, 21(256), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Hledání tváře. Červený květ. 1965, 10(12), 381–382.

NAVRÁTIL, Jiří. Růže pro Manon. Mladá fronta (Ostrava). 5. 3. 1966, 22(63), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Věra Lukášová a ti druzí. Mladá fronta (Ostrava). 14. 10. 1966, 22(284), 3.

NAVRÁTIL, Jiří. Zlosynové a neviňátka. Mladá fronta (Ostrava). 15. 10. 1966, 22(285), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. Co snese klasik. Mladá fronta (Ostrava). 3. 11. 1966, 22(303), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Sličná hříšnice z Arrasu. Nová svoboda. 25. 1. 1966, 22(21), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Vrchol sezony. Červený květ. 1966, 11(1), 28.

NAVRÁTIL, Jiří. Williams a Havel v Ostravě. Červený květ. 1966, 11(3), 94–95.

NAVRÁTIL, Jiří. Drama žádá styl. Červený květ.1966, 11(4), 124–125.

NAVRÁTIL, Jiří. Bezručovci dvakrát pod cenou. Červený květ. 1966, 11(11), 352–353.

NAVRÁTIL, Jiří. Aktuálnost v něčem jiném. Červený květ. 1966, 11(12), 382.

NAVRÁTIL, Jiří. Strach v titulní roli. Mladá fronta (Ostrava). 10. 11. 1966, 22(310), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Chvála hostů s výhradou. Mladá fronta (Ostrava). 23. 11. 1966, 22(323), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Lidé, myši a sny. Mladá fronta (Ostrava). 10. 12. 1966, 22(340), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. Spory kolem Maryši. Mladá fronta (Ostrava). 16. 12. 1966, 22(346), 3.

NAVRÁTIL, Jiří. Drama o naději. Mladá fronta (Ostrava). 11. 1. 1967, 23(11), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Abramowův sen a skutečnost. Mladá fronta(Ostrava). 20. 1. 1967, 23(20), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Komedie jaká má být. Mladá fronta (Ostrava). 4. 2. 1967, 23(35), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. Láska proti moci. Nová svoboda. 8. 3. 1967, 23(58), 2.

NAVRÁTIL, Jiří. Směšné vraždění. Mladá fronta (Ostrava), 21. 10. 1967, 23(291), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. Smrt despoty. Mladá fronta (Ostrava). 8. 11. 1967, 23(308), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Trochu jiný Pirandello. Mladá fronta (Ostrava). 10. 11. 1967, 23(310), 5.

NAVRÁTIL, Jiří. Filosofská historie. Mladá fronta (Ostrava) 11, 11. 1967, 23(311), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. Dialog s Mladou gardou. Mladá fronta (Ostrava). 25. 11. 1967, 23(325), 7.

NAVRÁTIL, Jiří. O Maryši, myších a lidech. Červený květ. 1967, 12(2), 34.

NAVRÁTIL, Jiří. Tolstoj, Vančura, Pirandello. Červený květ. 1967, 12(12), 47–48.

NAVRÁTIL, Jiří. Divadlo trpké pravdy. Červený květ. 1968, 13(12), 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autorka hesla Tereza Osmančíková)