Zpět na výpis osobností

SLÍVA, Ladislav

Slíva, Ladislav – slavista, divadelní dramaturg, překladatel divadelních her z ruštiny, polštiny a bulharštiny

13. 10. 1941 (Ostrava – Bartovice) – 19. 1. 2019 (Ostrava – Bartovice)

 

Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Ostravě, kde maturoval roku 1958, následně nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde absolvoval studium dějin slovanských literatur a divadla – kombinaci ruský jazyk-český jazyk (1963, PhDr. 1984). Divadelní činnosti se začal věnovat už během studií v brněnském Divadle X, kde působil po boku Evy Tálské, Ladislava Freje a Jiřího Štědroně. Roku 1963 studium dokončil a po ukončení magisterského studia nastoupil jako učitel na odborných učilištích v Ostravě a Havířově. Vedle své učitelské profese už příležitostně přispíval do periodik Mladá fronta a literárního měsíčníku Červený květ (1964–1968). Roku 1968 se stal referentem odboru kultury Severomoravského Krajského národního výboru v Ostravě, kde se staral o divadelní a hudební kulturu kraje, avšak kvůli svým politickým postojům byl nucen brzy odejít. Divadelní profesi se prakticky věnoval od roku 1975, kdy nastoupil jako dramaturg a později jako šéfdramaturg činohry Státního divadla v Ostravě – zde setrval do roku 1990. Následně nastoupil jako ředitel Těšínského divadla v Českém Těšíně (1990–1996), pozici zástupce ředitele zde vykonával už v letech 1973–1974), a zároveň tam působil i jako dramaturg české scény. Jako dramaturg byl posléze v angažmá také ve Slezském divadle v Opavě (1997–2004). V rozmezí let 1997 až 2008 byl rovněž pedagogem hudebně dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde působil i po nástupu do penze. Od roku 1997 příležitostně vypomáhal v archivu Národního divadla moravskoslezského jako dokumentátor a archivář, a tuto činnost zcela ukončil až v lednu roku 2017. V posledních letech stále dramaturgicky hostoval v Národním divadle moravskoslezském, v Moravském divadle Olomouc i Těšínském divadle. Byl členem i několika významných divadelních porot, včetně poroty pro Ceny Thálie nebo Festivalu divadel Moravy a Slezska. Během svého profesního života přeložil přes třicet divadelních her z ruštiny, polštiny a bulharštiny.

 

 

 

 

Ve svých recenzích, které publikoval koncem 60. let převážně v periodikách TvorbaMladá fronta, se zaměřoval především na dramaturgické aspekty inscenací či divadelních festivalů. Soustředil se na témata, aktualizace, a především na dramaturgicko-režijní výklady inscenátorů. Reflektoval rovněž divácké ohlasy a schopnost inscenace přinést publiku nové poznatky a divadelní zkušenosti.

 

 

 

 

Bibliografie

O autorovi:

 

GOLDSTEIN, Michal. Námět stále stejný, jen lidé jsou jiní… Haló noviny. 2002, 12(63), 8. ISSN 1210-1494.

HERINGOVÁ, Míša – VLK, Jaroslav – SLÍVA, Ladislav. Divadla na okraji. Ekonomická reforma v divadlech. Respekt. 1991, 2(3), 14. ISSN 0862-6545.

KŘÍŽ, Jiří P. Bitvy na moravském (divadelním) poli. Divadelní noviny. 1996, 5(20), 7. ISSN 1210-471X. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/?path=DivNII/5.1996/20.

SLÍVA, Ladislav. Otázka pro… Divadelní noviny. 1994, 3(3), 2. ISSN 1210-471X. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/?path=DivNII/3.1994/3.

SLÍVA, Ladislav. PhDr. Ladislav Slíva, ředitel Těšínského divadla v Českém Těšíně: Mezinárodní divadelní festival, Divadlo na hranici, Český Těšín. Rozhovor. Scéna, 1991, 16(9), 2. ISSN 0139-5386. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Scena/16.1991/9.

VRCHOVSKÝ, Ladislav. S dramaturgem Ladislavem Slívou o jeho labutí písni, inscenaci Car samozvanec. Dostupné z: http://www.ostravan.cz/37734/s-dramaturgem-ladislavem-slivou-o-jeho-labuti-pisni-inscenaci-car-samozvanec/.

 

Divadelní kritiky/Recenze:

 

SLÍVA, Ladislav. Je třeba více odvahy. Červený květ. 1965, 10(7), 223–224.

SLÍVA, Ladislav. Průbojný čin olomoucké činohry. Mladá fronta (Brno). 19. 5. 1967, 23(136), 5.

SLÍVA, Ladislav. Ilustrace k dějinám. Mladá fronta (Ostrava). 4. 11. 1967, 23(304), 7.

SLÍVA, Ladislav. Sganarelle a Don Juan. Mladá fronta (Ostrava). 6. 12. 1967, 23(336), 5.

 

 

 

SLÍVA, Ladislav. Zmoudření Idiota. Mladá fronta (Ostrava). 1. 3. 1968, 24(60), 5.

SLÍVA, Ladislav. Dvakrát SDO. Mladá fronta (Ostrava). 20. 4. 1968, 24(109), 5.

SLÍVA, Ladislav. Falkenštejn po 32 letech. Mladá fronta (Ostrava). 17. 5. 1968, 24(135), 5.

SLÍVA, Ladislav. Tartuffek. Mladá fronta (Ostrava). 19. 5. 1968, 24(137), 7.

SLÍVA, Ladislav. Krvavá svatba. Mladá fronta (Ostrava). 13. 11. 1968, 24(301), 7.

SLÍVA, Ladislav. Oldřich a Božena. Mladá fronta. Ostrava, 20. 11. 1968, 24(307), 7.

SLÍVA, Ladislav. Divadelní festival k výročí osvobození. Tvorba. Praha, 1. 7. 1970, 36(26).

SLÍVA, Ladislav. Obnovování vztahů. Tvorba. Praha, 21. 1. 1970, 36(3).

SLÍVA, Ladislav. Gorkého Na dně v Ostravě. Tvorba. 2. 12. 1970, 36 (48), 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autorka hesla Tereza Osmančíková)