Zpět na výpis osobností

NEPEŘIL, Vlastimil

Nepeřil, Vlastimil – rozhlasový a televizní redaktor, publicista

 

  1. 8. 1934 (?) – 23. 10. 1985 (?)

 

 

Vlastimil Nepeřil  působil v letech 1957–1963 v Československém rozhlasu v Ostravě, v letech 1963–1970 přešel do televizního studia Ostrava a od druhé poloviny 70. let pracoval v pražském studiu Československé televize.  Byl spoluautorem rozhlasového pořadu Svět nemá konec, který vysílal Čs. rozhlas Ostrava 29. 10. 1962, podílel se jako redaktor koncem 60. let také na několikadílném kritickém dokumentu Čs. televize (díl Pokoj lidem dobré vůle, odvysílaný 9. 4. 1969).

Ve sledovaném období přispíval do ostravského měsíčníku Červený květ (1961–1963), ve stejném období také do deníku Nová svoboda (1961–1963).

Vlastimil Nepeřil byl kritikem erudovaným, jeho recenze mířily ke čtenáři, který měl přehled o divadelním dění druhé poloviny 20. století, byly autentické a odrážely Nepeřilovu angažovanost a zájem o divadelní dílo. Své recenzní texty velmi promyšleně koncipoval po ose způsobu vytváření inscenace. Jednalo se o kritika, který velmi dobře zacházel s odborným aparátem a dokázal jasně pojmenovat postupy inscenačního týmu tak, jak (ne)naplňují jeho představu. Centrem zájmu v jeho recenzích byl ideový záměr a dramaturgický koncept, podle kterého abstrahoval a hodnotil ostatní složky. Inscenaci téměř vždy zařadil k příslušnému žánru a před její analýzou čtenáře v úvodu seznámil s dějem, autorem nebo kontextem daného díla. Pokud se jednalo o tehdy aktuálnější přeložené drama, byl pro něj důležitý i překlad. Kromě herecké složky, která v jeho analýze nikdy nechyběla, se zaměřoval i na režijní zpracování. Dokázal být vůči hereckému i režijnímu řemeslu kritický, ale zároveň své stanovisko vždy argumentoval, a dokonce občas navrhoval i jiný způsob řešení práce s textem a jeho převedení na jeviště. Na vyznění inscenace poukazoval skrze myšlenku a text, do recenze se promítalo jeho dramaturgicky rozvinuté vnímání. V závěru – ať už inscenaci vnímal pozitivně, či kriticky – vždy hledal důvody a ideje, které jsou platné nebo aktuální pro současný život i společnost. Současně hodnotil a vyjadřoval se i k celkovému divadelnímu dění a porovnával jej v kontrastu Ostrava versus Praha.

 

 

Bibliografie

O autorovi:

 

Československá expedice: Pokoj lidem dobré vůle. Česká televize [online]. 9. 4. 1969 [cit. 26. 12. 2018]. Dostupné také z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064344205-ceskoslovenska-expedice/26953103106-pokoj-lidem-dobre-vule/

 

Divadelní kritiky/Recenze:

 

Nepeřil, Vlastimil. Dvakrát o ostravské činohře. Červený květ. 1961, 6(3), 85.

Nepeřil, Vlastimil. Drama o věrnosti a zradě. Nová svoboda. 9. 3. 1961, 17(58), 2.

Nepeřil, Vlastimil. Objevná inscenace Brechtovy hry. Nová svoboda, 29. 4. 1961, 17(101), 2.

Nepeřil, Vlastimil. Správná volba. Nová svoboda. 13. 5. 1961, 17(114), 2.

Nepeřil, Vlastimil. Žebrácká opera. Nová svoboda. 8. 6. 1961, 17(145), 2.

Nepeřil, Vlastimil. Poplach kolem Kateřiny. Nová svoboda. 28. 10. 1961, 17(258), 5.

Nepeřil, Vlastimil. Mušketýři po sto sedmnácti letech. Nová svoboda. 28. 12. 1961, 17(309), 2.

Nepeřil, Vlastimil. C. k. groteska a současnost. Nová svoboda. 8. 2. 1962, 18(33), 2.

Nepeřil, Vlastimil. Po premiéře Richarda III. V ostravské činohře – Třetí vrchol sezóny. Nová svoboda. 20. 5. 1962, 18(119), 5.

Nepeřil, Vlastimil. Na cestě kolem světa. Nová svoboda. 13. 9. 1962, 18(218), 2.

Nepeřil, Vlastimil. Proč právě optimismus. Nová svoboda. 6. 1. 1963, 19(6), 5.

Nepeřil, Vlastimil. Divadlo, o kterém se mluví. Nová svoboda. 7. 4. 1963, 19(84), 5.

Nepeřil, Vlastimil. Ostravské objevy. Nová svoboda. 30. 6. 1963, 19(155), 5.

Nepeřil, Vlastimil. V ostravském divadle se bojovalo. Červený květ. 1963, 8(7), 206–208.

 

 

 

(autorka hesla Tereza Kmoníčková)