Zpět na výpis osobností

JUSTL, Vladimír

Justl, Vladimír – literární a divadelní historik, bohemista, dramaturg a režisér

27.10.1928 (Kladno) – 18.6.2010 (Praha)

Vladimír Justl se věnoval literární historii, kritice, editorské činnosti a režii literárních pořadů. Roku 1947 zahájil studium bohemistiky a filozofie na Univerzitě Karlově v Praze, Z politických důvodů bylo jeho studium po čtyřech letech přerušeno, a tak se po pár letech přihlásil ke studiu češtiny a polštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci, které roku 1955 úspěšně dokončil. Již během svého studia se stal redaktorem Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, ve kterém zůstal až do roku 1965, kdy začal pracovat pro nakladatelství Odeon a zároveň se stal uměleckým šéfem pražské vinárny Viola. Na přelomu 50. a 60. let přednášel externě na olomoucké univerzitě českou literaturu. V 90. letech se začal věnovat pedagogické činnosti. Od roku 1991 přednášel na DAMU a o dva roky později se stal docentem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 1995 byl také místopředsedou Obce spisovatelů.

Během svého života byl členem několika uměleckých a redakčních rad, např. divadla Semafor, časopisu Repertoár malé scény aj. Po roce 1990 působil v umělecké radě Nadace Lyry Pragenis, a také byl předsedou správní rady Nadace F. Langa a členem redakční rady Divadelních novin. Pravidelně přispíval svými články do novin a časopisů, např. Česká literatura, Červený květ, Divadelní noviny, Divadlo, Kultura, Kulturní tvorba, Květ, Lidové noviny, Literární noviny, Plamen, Scéna, Svobodné slovo, Večerní Praha,  a mnoha dalších. Ve svých článcích se věnoval klasické i soudobé české literatuře, především poezii a dílu Vladimíra Holana. Vedle literatury se věnoval recepci divadelní teorie a historie. Má za sebou režijně i jako scénárista řadu literárních pořadů pro Divadlo hudby a Violu. Ke konci svého života byl oceněn ministerskou medaili Artis Bohemiae Amicis za celoživotní dílo, a také mu byla udělena cena Magnesia Litera za celoživotní přínos české literatuře. Jeho recenze se pravidelně v 60. letech objevovaly v časopise Červený květ, psal o ostravské a opavské činohře, o šumperském i olomouckém divadle. Používal převážně celé jméno, nebo šifer vju, rl., tl, V. J.

Vladimír Justl ve svých kritikách užíval subjektivního přístupu a ich formy. Dává čtenáři na srozuměnou, že se jedná pouze o jeho osobní názor, a tím je nabádá k polemice a diskuzi.  Zaměřuje se především na olomouckou scénu a z textů je patrná jeho obsáhlá znalost dobového kontextu a divadelního prostředí. V úvodu se vždy věnuje textu dramatu či literární předlohy a v nich obsažených tématech, dále však své kritiky rozvíjí s ohledem na ostatní složky. S velkým zaujetím se věnuje především herecké složce a spíše rozebírá jednotlivé výkony herců, než kooperaci celého hereckého souboru. Zajímavá je jeho zaujatost složkou hudební, vnímá ji silně a interpretuje ji na základě výpovědi dané hry. Většina jeho recenzí shrnuje několik inscenací, často z více divadel, případně dokonce kriticky reflektuje celou sezonu a jednotlivé tituly zařazuje do širšího kontextu nejen konkrétního divadla, ale i divadel ostatních, přičemž si všímá dramaturgického směřování, texty mají často komparační charakter.

 

 

 

 

 

Bibliografie

O autorovi:

JANOUŠEK, Pavel et. al. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1., A-L. Praha: Brána: Euromedia Group – Knižní klub 1999, s. 348 – 349.

TOMEŠ, Josef a kol. Český bibliografický slovník XX. století. Díl 1., A-J. Praha: Paseka 1999, s. 633.

Tvůrčí činnost/Díla:

Divadlo jednoho herce : sborník vyznání a úvah, statí a dokumentů. Uspoř. Vladimír Justl; úvod Eva Šmeralová. Praha: Svaz českých dramatických umělců, 1989 (Trutnov:VČT 26). 323 s.

Divadlo jednoho herce: 1. dodatek ke sborníku Divadlo jednoho herce (Praha 1989). [Připravili Ladislava Petišková, Vladimír Justl, Jiří Kutina; odpovědný redaktor Vladimír Justl]. Praha: Společnost přátel kultury slova, 1993. 39 s.

JUSTL, Vladimír. Bratři Mrštíkové. Praha: Divadelní ústav, 1963. 85 s.

JUSTL, Vladimír. Holaniana. Praha: Akropolois, 2010. 221 s.

JUSTL, Vladimír: Václav Kliment Klicpera. Praha: Orbis, 1976. 350 s.

ŠULC, Jan. Kromě práce uměl Vladimír i žít. (S Martou Hrachovinovou o Vladimíru Justlovi.) Souvislosti. 2013, č. 2. Dostupné z: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1488

Divadelní kritiky/Rezence:

JUSTL, Vladimír. Dvakrát Olomouc. Divadelní noviny, 19.11.1969, 167. 4.

JUSTL, Vladimír. 3x Opava + 3x Ostrava. Červený květ, 1964, 9(4), 112-114.

JUSTL, Vladimír. Než se zvedne opona. Červený květ, 1965, 10(9), 276-279.

JUSTL, Vladimír. Na konci sezony. Červený květ, 1965, 10(8), 251-252.

JUSTL, Vladimír. Portrét herečky. Červený květ, 1963, 8(4), 123.

 

JUSTL, Vladimír. Příklad i pro Ostravu. Červený květ, 1963, 8(11), 349-350.