TALLER, Ivan

Taller, Ivan – dramatik, divadelní kritik, scenárista, dramaturg a publicista 30. 3. 1930 (Nymburk) – 24. 5. 2001 (Liberec)   Ivan Taller byl nejen divadelním kritikem, ale i dramatikem a dramaturgem ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě, v divadlech ve Vansdorfu, Kolíně a Liberci, kde působil i v Československém rozhlase, v Ostravě pracoval v Československé televizi,…

KNÍŽÁTKO, Ladislav

Knižátko, Ladislav – herec, divadelní režisér, dramaturg a kritik 3. 1. 1935 (Olomouc)   Ladislav Knižátko (někdy též psán jako Knížátko) se narodil v roce 1935 v Olomouci. Roku 1960 absolvoval Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a nastoupil do angažmá v Těšínském divadle v Českém Těšíně. V roce…

WOJNAR, Karel

  Wojnar, Karel – dramaturg, dramatik a překladatel 3. 12. 1939 (Louky nad Olzou)   Karel Wojnar vystudoval nejprve na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykovy univerzity) obory archeologie a historie, ale vzápětí nastoupil na obor divadelní věda a dramaturgie. Na přelomu 60. let absolvoval stáže…

ČEJKA, Karel

Čejka, Karel – publicista, redaktor, prozaik, básník, divadelní kritik, nakladatel 4. 1. 1935 (Míchov, Blansko) – 22. 4. 2000 (Ostrava)       Karel Čejka se narodil do rodiny továrního dělníka, kvůli brzkému úmrtí otce a vážné nemoci matky se o něj starala sestra. Absolvoval na gymnáziu v Blansku….

HAVLÁSEK, Jan

Havlásek, Jan – autor, režisér, dramaturg a umělecký šéf 3. 1917 (Dolní Suchá) – 20.1.2008  (Český Těšín)   Jan Havlásek se narodil 20. 3. 1917 v Dolní Suché (Havířov, Karviná). Roku 1946 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1949 byl jako režisér v angažmá v Horáckém…

RUSINSKÝ, Milan

  Rusinský, Milan – prozaik, literární historik a překladatel 10. 2. 1909 (Litovel) – 8. 11. 1987 (Ostrava)     Milan Rusinský se narodil v Litovli. Jeho otec byl profesorem na zdejší reálce, kterou Rusinský začal studovat, po roce však přešel na reálku v Moravské Ostravě, kde v roce 1926 odmaturoval. Poté…