Zpět na výpis osobností

TALLER, Ivan

Taller, Ivan – dramatik, divadelní kritik, scenárista, dramaturg a publicista

30. 3. 1930 (Nymburk) – 24. 5. 2001 (Liberec)

 

Ivan Taller byl nejen divadelním kritikem, ale i dramatikem a dramaturgem ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě, v divadlech ve Vansdorfu, Kolíně a Liberci, kde působil i v Československém rozhlase, v Ostravě pracoval v Československé televizi, ze které byl po stranických prověrkách roku 1973 propuštěn. V následujících třech letech spolupracoval s Divadlem Petra Bezruče, kde uvedl čtyři z více než dvaceti svých her a dramatizací (například Dobrý člověk z Clamecy podle Romaina Rollanda, 1972; Oblomov podle Ivana Alexandroviče Gončarova, 1973; Hvězdný princ podle Antoina de Saint-Exupéryho, 1974 aj.).

Ivan Taller přispíval v letech 1965–1967 do Nové svobody a časopisu Červený květ.  Z jeho recenzí je jasně patrná provázanost s divadelní praxí. V textech užíval hovorových výrazů nebo slangu z divadelního prostředí. Větší pozornost věnoval vždy dramaturgicko-režijní koncepci inscenace, kterou byl schopný zasadit jak do kontextu uměleckého plánu divadla, tak do širších kulturních souvislostí (především s odkazy na filmová zpracování předlohy). Formuloval jasně svůj názor, především sledoval, jaká témata jsou v předloze důležitá. Dále se zpravidla vyjadřoval k herectví představitelů jednotlivých rolí, ale často při popisu další složky divadelní inscenace sklouzával zpátky k motivům a tématům obsažených v textu nebo zpátky k hodnocení práce režiséra. Ostatním složkám inscenace se vesměs nevěnoval. Ve svých kritických textech používal spíše asociativní styl psaní, jednotlivé významové části na sebe často nenavazují, výjimkou u něj není ani opakování slov. Recenze vyznívají spíše popisně, často chybí větší argumentace vyslovených výtek k představení. Orientaci čtenáři znesnadňuje i nedůsledné psaní příjmení tvůrců, často chybí přiřazení k roli či postavení jmenovaného umělce v tvůrčím týmu. Nelze opomenout přínos reflexe inscenací psaných divadelním praktikem, jelikož se nám naskýtá zcela nový úhel pohledu na divadlo.

 

 

 

Bibliografie

O autorovi:

IVÁNEK, Jakub, ed. a SMOLKA, Zdeněk, ed. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. Vyd. 2. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013. 2 sv. ISBN 978-80-7464-385-9.

 

Divadelní kritiky/Recenze:

TALLER, Ivan. Od Mrštíků k Steinbeckovi. Nová svoboda. 22. 11. 1966, 22(280), 5.

TALLER, Ivan. Dvě premiéry “u Bezručů“. Nová svoboda. 22. 3. 1967, 23(70), 2.

TALLER, Ivan. 120 zlosynů a 4 neviňátka. Červený květ. 1967,12(2), 35–37.

TALLER, Ivan. Dvě premiéry u Bezručů. Nová svoboda. 22. 3. 1967, 23(70), 2.

TALLER, Ivan. Čtení mezi řádky. Červený květ. 1967, 12(9), 43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autorka hesla Petra Pánková)