Zpět na výpis osobností

TALLER, Ivan

Taller, Ivan – dramatik, divadelní kritik, dramaturg a publicista

30.3.1930 (Nymburk) – 24.5.2001 (Liberec)

Ivan Taller byl nejen divadelním kritikem, ale i dramatikem a dramaturgem v divadlech ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě, Vansdorfu, Kolíně a Liberci, kde působil i v Československém rozhlase a v Ostravě pracoval v Československé televizi, ze které byl po stranických prověrkách roku 1973 propuštěn. Poté tři roky působil v Divadle Petra Bezruče, ze kterého musel nakonec také odejít. V tomto divadle uvedl čtyři z více než dvaceti svých her a dramatizací (např. Dobrý člověk z Clamecy podle Romaina Rollanda, 1972; Oblomov podle Ivana Alexandroviče Gončarova, 1973; Hvězdný princ podle Antoina de Saint-Exupéryho, 1974 aj.).

Ivan Taller přispíval v letech 1965-1967 do Nové svobody  a časopisu Červený květ.  Z jeho recenzí  je jasně patrná jeho provázanost s divadelní praxí. V textech užívá hovorových výrazů nebo slangu z divadelního prostředí. Větší pozornost věnuje dramaturgicko-režijní koncepci inscenace, kterou je schopný zasadit jak do kontextu uměleckého plánu divadla, tak do širších kulturních souvislostí (především s odkazy na filmová zpracování předlohy). Formuluje jasně svůj názor, především sleduje, jaká témata jsou v předloze důležitá. Dále se zpravidla vyjadřuje k herectví představitelů jednotlivých rolí, ale často při popisu další složky divadelní inscenace sklouzává zpátky k motivům a tématům obsažených v textu nebo zpátky k hodnocení práce režiséra. Ostatním složkám inscenace se vesměs nevěnuje. Autor používá spíše asociativní styl psaní, jednotlivé významové části na sebe často nenavazují, výjimkou u něj není ani opakování slov. Recenze vyznívají spíše popisně, často chybí větší argumentace vyslovených výtek k představení. Orientaci čtenáři znesnadňuje i nedůsledné psaní příjmení tvůrců, často chybí přiřazení k roli či postavení v tvůrčím týmu. Nelze opomenout přínos reflexe inscenací psaných divadelním praktikem, jelikož se nám naskýtá zcela nový úhel pohledu na divadlo.

 

 

Bibliografie

O autorovi:

IVÁNEK, Jakub, ed. a SMOLKA, Zdeněk, ed. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. Vyd. 2., upr. a rozš. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013. 2 sv. ISBN 978-80-7464-385-9.

 

Tvůrčí činnost / díla:

TALLER, Ivan. Čtení kratochvilné o starém Liberci. Liberec: Kalendář Liberecka, 1996. 94 s.

TALLER, Ivan. Toulky Euroregionem: Čes. část. Díl 1, 30 nejhezčích vycházek. Liberec: Okr. úřad, 1992. Nestr., 1 mp.

TALLER, Ivan. Přehled premiér 1945-1965. 1. až 20. sezóna: 20. let Slez. div. Z. Nejedlého v Opavě. Opava, [1986].

TALLER, Ivan. Dobrý člověk z Clamecy. Praha, 1973.

TALLER, Ivan. Náš otec Kondelík. Praha, 1969.

TALLER, Ivan. Komedie o chytrosti. Praha, 1968.

TALLER, Ivan. Jak zmizelo vodnické povolání: pohádková hra pro děti s použitím motivů K. Čapka. Praha: Dilia, 1967.

 

Divadelní kritiky/recenze:

 

TALLER, Ivan. Od Mrštíků ke Steinbeckovi. Nová Svoboda, 22.11.1965, 5.

TALLER, Ivan. Dvě premiéry “u Bezručů“. Nová Svoboda, 22.3.1967, 2.

TALLER, Ivan. Opavské jeviště a. Červený květ, 1965, 10(11), 344.

TALLER, Ivan. Od Mrštíků k Steinbeckovi. Nová Svoboda. 22.11.1966, (280), 5.

TALLER, Ivan. 120 zlosynů a 4 neviňátka. Červený květ, 1967,12(2), 35-37.

TALLER, Ivan. Dvě premiéry u Bezručů. Nová Svoboda. 22.3.1967, (70), 2.

TALLER, Ivan. Čtení mezi řádky. Červený květ,1967, 12( 9), 43.