Zpět na výpis osobností

HAVLÁSEK, Jan

Havlásek, Jan – autor, režisér, dramaturg a umělecký šéf

  1. 3. 1917 (Dolní Suchá) – 20.1.2008  (Český Těšín)

 

Jan Havlásek se narodil 20. 3. 1917 v Dolní Suché (Havířov, Karviná). Roku 1946 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1949 byl jako režisér v angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě. Mezi lety 1948–1960 působil v Těšínském divadle, kde zastával i funkci uměleckého šéfa české scény, a to v letech 1948–1949 a 1952–1956. Havlásek patřil mezi oficiální normalizační dramatiky, vytvořil např. v minulém režimu několikrát uváděnou divadelní hru Jakub Oberva (1955, předloha Vojtěch Martínek), dále Kamenný řád (1959, s Vojtěchem Martínkem), či Ondráš a Juráš (1971), František Kmoch, český muzikant (1972), Nepožádáš o manželku bližního svého (1979) a další. Texty také překládal a upravoval. V letech 1975–82 působil jako inspektor divadel na Krajském národním výboru v Ostravě.

Do Nové svobody přispíval svými texty mezi lety 1970–1976. V recenzích se zabýval činohrou a operetou ve Státním divadle Ostrava, Těšínském divadle či Divadle Petra Bezruče. V 80. letech psal kritiky na operetu do Ostravského kulturního měsíčníku, posléze do Kulturního měsíčníku.. Jelikož ve zkoumaném období let 1956–70 přispěl k reflexi ostravské divadelní scény pouze několika recenzemi, nelze jej považovat za zásadní osobnost ostravské divadelní kritiky té doby – většina jeho kritické práce spadá až do období normalizace.

V recenzích inscenací se hlavně věnuje textu a dramaturgicko-režijní koncepci. Jeho recenze vykazují znalost výchozích dramat i jejich inscenační tradice, věnuje se také hereckým prostředkům, někdy ovšem popis herectví splývá s charakteristikou postav, což ztěžuje čtenářskou orientaci. Přínosem je relativně rozsáhlá reflexe odezvy publika, přes jehož reakce se dostává autor k tématu inscenace, nicméně z kritických textů  lze vysledovat už vysledovat tendenční tón nastupující normalizace.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

 

O autorovi:

 

IVÁNEK, Jakub, SMOLKA, Zdeněk. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. A–L. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013. s. 288. ISBN 978-80-7464-385-9.

 

 

Divadelní kritiky/Recenze:

 

HAVLÁSEK, Jan. Do nové sezóny.  Nová svoboda. 3. 7. 1970, 18(155), 5.

HAVLÁSEK, Jan. Člověk – to zní hrdě. Nová svoboda. 3. 11. 1970, 18(260), 5.

HAVLÁSEK, Jan. Hledá se česká veselohra. Nová svoboda. 11. 11. 1970, 18(267), 5.

(autorka hesla Jana Řezníčková)