Zpět na výpis osobností

RUSINSKÝ, Milan

 

Rusinský, Milan – prozaik, literární historik a překladatel

10. 2. 1909 (Litovel) – 8. 11. 1987 (Ostrava)

 

 

Milan Rusinský se narodil v Litovli. Jeho otec byl profesorem na zdejší reálce, kterou Rusinský začal studovat, po roce však přešel na reálku v Moravské Ostravě, kde v roce 1926 odmaturoval. Poté v letech 1927–1931 vystudoval češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po dalším studiu v Paříži nastoupil roku 1933 do ostravské redakce Československého rozhlasu, kde byl postupně hlasatelem, dramaturgem, vedoucím literárního oddělení a od roku 1945 programovým vedoucím. V letech 1954–1960 pracoval jako tajemník ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů. Ačkoliv byl od roku 1948 do konce života členem KSČ, držel se stále svého původního sociálně demokratického smýšlení a v roce 1956, kdy vypuklo v Maďarsku protikomunistické povstání, zahodil stranickou legitimaci. I když se později snažil tento postoj utlumit, byl nakonec z funkce odvolán a poslán do Vítkovických železáren, kde pracoval jako kronikář a redaktor závodních letáků. Od roku 1962 až do odchodu do důchodu roku 1969 byl bibliografem Krajské knihovny v Ostravě. Spoluinicioval založení Slezského ústavu a Památníku Petra Bezruče v Opavě. Rusinský se jako literární historik a kritik, již před válkou a zejména po ní, věnoval osobnostem spjatým s jeho rodným krajem. V esejistických textech připomínal především Petra Bezruče či Vojtěcha Martínka a překládal, zejména německou a polskou prózu a drama. Své články a recenze o knihách a divadle publikoval v mnoha novinách a časopisech (např. ve 30. letech to byly Národní listy, Národní osvobození, Čs. republika, v 40. a 50. letech Lidová demokracie, Literární noviny, Práce, Rudé právo). Přispíval také do periodik ostravských (od 50. let Červený květ, Moravskoslezský deník, Nová svoboda, v 70. letech Ostravský večerník, Ostravský kulturní měsíčník, Kulturní měsíčník, Ostravský kulturní zpravodaj) a opavských (Listy Památníku Petra Bezruče, Slezský sborník).

Ve sledovaném období let 1956–1970 přispíval zejména do Nové svobody, a to pravidelně mezi lety 1956–1960, v menší míře pak v letech 1968–1969. Sledoval ostravské divadelní scény, své recenze psal především na představení Státního divadla v Ostravě, příležitostně i Divadla Petra Bezruče. Psal také o významnějších představeních oblastních divadel celého kraje. Několik příspěvků uveřejnil též v Zemědělských novinách. Užíval pseudonymů a šifer Pavel Janda, František Erem, Jan Klapetek, Anna Rokytová, Jan Olbrecht, Dolina, Alexej, Mirus, Rský, M. R.

V první části svých recenzí většinou představil dramatický text a jeho autora, poté kontext vzniku předlohy či jejího uvedení v současnosti. Tyto informace často propojoval s poznámkami o inscenační tradici daného díla. Rusinský byl erudovaný kritik, který znal celou ostravskou divadelní scénu, jelikož sledoval dějiny divadla na severní Moravě od jeho počátků. V následující části kritiky se zabýval režií, resp. dramaturgicko-režijní koncepcí, a herectvím, kterému věnoval nejvíce prostoru. Dokázal zručně balancovat mezi popisem dramatické postavy a jejím hereckým ztvárněním. Z textů je patrné, že měl značný cit pro temporytmus a strukturu inscenací. Jeho recenze vždy obsahují vyargumentovanou kritiku i návrh na vylepšení. Také ovšem dokázal vyzvednout to, co se povedlo. Nepouštěl se do hodnocení hudby, což, dle svých slov, přenechával odborníkům. Jeho recenze bývají podrobné, autor užívá jasnou terminologii a nebojí se daný kus vztáhnout ke kontextu tehdejší dramatiky, divadelní tvorby na lokální i celkové úrovni. Psal čtivě, ale nepodbízivě, kladl (si) otázky. Někdy mají jeho texty až analytický charakter. Vzhledem k rozsahu a odbornosti jeho divadelněkritické práce jde o významnou osobnost divadelní kritiky v ostravském regionu.

 

Bibliografie

O autorovi:

 

BARTEČEK, Ivo, DOKOUPIL, Lumír (eds.). Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 1. Opava: Nakladatelství OPTYS, 1993, s. 90-91. ISBN 80-85819-05-8.

ŠÁMAL, Petr, JANÁČEK, Pavel, TÁBORSKÁ, Jiřina, JANOUŠEK, Pavel (ed.). Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, MŽ. Praha: Brána, 1998, s. 320–321. ISBN 8071769401.

URBANOVÁ, Svatava, MÁLKOVÁ, Iva. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–2000). Olomouc: Votobia, 2001. s. s. 244–246. ISBN 8071985155.

 

 

 

 

ŠULEŘ, Oldřich. Laskavé podobizny: zapomínaní a zapomenutí literáti ze Slezska a severní Moravy. Ostrava: Repronis, 2005,  s. 155–157. ISBN 8073290863.

IVÁNEK, Jakub, SMOLKA, Zdeněk. Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. MŽ. Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013, s. 208–209. ISBN 978-80-7464-385-9.

 

Divadelní kritiky/Recenze:

 

RUSINSKÝ, Milan. Sofoklova tragédie na ostravské scéně. Nová svoboda. 5. 6. 1956, 12(136), 4.

RUSINSKÝ, Milan. „Zlatorog“ v ostravské inscenaci. Nová svoboda. 9. 6. 1956, 12(140), 4.

RUSINSKÝ, Milan. Čapek – divadlo 2:0. Nová svoboda. 2. 10. 1956, 12(238), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Velký závazek do budoucna. Nová svoboda. 15. 11. 1956, 12(276), 4.

RUSINSKÝ, Milan. Dobrá pohoda a ještě něco víc. Nová svoboda. 22. 11. 1956, 12(282), 3.

RUSINSKÝ, Milan. Pro dobrou pohodu. Nová svoboda. 15. 1. 1957, 13(13), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Opustíš-li mne, nezahynu…. Nová svoboda. 22. 1. 1957, 13(19), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Základy na písku. Nová svoboda. 12. 3. 1957, 13(61), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Pohádka kouzelné noci. Nová svoboda. 19. 3. 1957, 13(67), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Životem k umění. Nová svoboda. 26. 4. 1957, 13(99), 2.

RUSINSKÝ, Milan. O dvou divadelních tradicích. Nová svoboda. 27. 4. 1957, 13(100), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Báseň a pravda života. Nová svoboda. 21. 5. 1957, 13(121), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Velká a pestrá podívaná. Nová svoboda. 4. 6. 1957, 13(133), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Nástup. Nová svoboda. 19. 9. 1957, 13(225), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Premiéra v památný den. Nová svoboda. 21. 11. 1957, 13(278), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Míra obětí a hrdinství.  Nová svoboda. 21. 1. 1958, 14(18), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Dvojí podoba „Jana Husa“. Nová svoboda. 30. 1. 1958, 14(2), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Dnešní tvář staré komedie. Nová svoboda. 22. 4. 1958, 14(95), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Román a jeho jevištní podoba. Nová svoboda. 29. 4. 1958, 14(101), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Na sklonku sezóny. Nová svoboda. 29. 5. 1958, 14(127), 2.

 

 

 

 

RUSINSKÝ, Milan. „Bubliny“ aneb zbytečné okliky na cestě k současnému dramatu. Nová svoboda. 1. 7. 1958, 14(155), 2.

RUSINSKÝ, Milan. První krok z mělčiny. Nová svoboda. 13. 7.  1958, 14(166), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Drama bojovné. Nová svoboda. 4. 9. 1958, 14(21), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Báseň a pravda na jevišti. Nová svoboda. 10. 10. 1958, 14(242), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Divadla dospělého diváka se představují mládeži. Nová svoboda. 11. 10. 1958, 14(243), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Veselý rozběh. Nová svoboda. 16. 10. 1958, 14(247), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Hra o vojnách, lásce a smrti. Nová svoboda. 1. 11. 1958, 14(261), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Na obzoru plachta bílá. Nová svoboda. 14. 12. 1958, 14(298), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Nad uvedením hry „Ze života hmyzu“ v Ostravě. Nová svoboda. 3. 1. 1959, 15(2), 2.

RUSINSKÝ, Milan. …si trochu zařádit. Nová svoboda. 13. 1. 1959, 15(11), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Vytrestaný příživník. Nová svoboda. 26. 2. 1959, 15(49), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Představení velkého slohu. Nová svoboda. 12. 3. 1959, 15(61), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Pastelová kresba minulosti. Nová svoboda. 26. 4. 1959, 15(99), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Ostří nikoliv náhodných podobností. Nová svoboda. 28. 4. 1959, 15(100), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Francouzské divadlo mezi námi. Nová svoboda. 5. 5. 1959, 15(106), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Kudy kráčejí naše divadla. Nová svoboda. 17. 5. 1959, 15(117), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Komedie, v níž to jiskří. Nová svoboda. 18. 6. 1959, 15(144), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Usměvavá tečka před prázdninami. Nová svoboda. 23. 6. 1959, 15(148), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Večer plný rozmaru. Nová svoboda. 20. 10. 1959, 15(250), 2.

RUSINSKÝ, Milan. „V hodině dvanácté“. Nová svoboda. 4. 11. 1959, 15(263), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Čtyřicet let. Nová svoboda. 22. 11. 1959, 15(279), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Na závěr oslav. Nová svoboda. 30. 12. 1959, 15(310), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Pravda o velikém snu. Nová svoboda. 14. 1. 1960, 16(12), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Příběhy z našich dnů. Nová svoboda. 16. 2. 1960, 16(40), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Mladé divadlo na vzestupu. Nová svoboda. 5. 3. 1960, 16(56), 2.

 

 

 

 

RUSINSKÝ, Milan. Hledači na scestí. Nová svoboda. 12. 3. 1960, 16(62), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Představení velkého stylu. Nová svoboda. 17. 3. 1960, 16(66), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Nápaditý večer. Nová svoboda. 3. 5. 1960, 16(107), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Tisíc schodů. Nová svoboda. 7. 5. 1960, 16(111), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Scéna mladého diváka. Zemědělské noviny. 1. 12. 1966, 22(288), 4.

RUSINSKÝ, Milan. Hra o lásce a moci. Nová svoboda. 29. 10. 1968, 24(260), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Balada o rodové cti. Nová svoboda. 31. 10. 1968, 24(262), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Z ostravských jevišť. Zemědělské noviny. 1. 11. 1968, 24(260), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Z divadelní Ostravy. Zemědělské noviny. 27. 11. 1968, 24(282), 2.

RUSINSKÝ, Milan. Legenda o lidském osudu. Nová svoboda. 22. 12. 1968, 24(307), 5.

RUSINSKÝ, Milan. To nebyl špás. Nová svoboda. 10. 2. 1969, 25(34), 4.

RUSINSKÝ, Milan. Americký „Dům loutek“. Nová svoboda. 25. 2. 1969, 25(47), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Hra o lidské touze. Nová svoboda. 17. 5. 1969, 25(64), 4.

RUSINSKÝ, Milan. Ostravské divadelní jubileum. Lidová demokracie. 13. 8. 1969, 25(189), 5.

RUSINSKÝ, Milan. Faust v Divadle P. Bezruče. Nová svoboda. 10. 9. 1969, 25(213), 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(autorka hesla Jana Řezníčková)