Setkání škol jako setkání mravenčích kolonií: letošní ENCOUNTER jako mezinárodní mraveniště nabízí rozmanitý program

Pozvánka na online 31. SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Encounter/Setkání 2019: Je in být accordance?

ENCOUNTER/SETKÁNÍ 2019: Opravdu za vše může Faidra?

Čtvrtý den festivalu Setkání/Encounter s Kubrickem a Shakespearem

Třetí den festivalu Setkání/Encounter aneb vítání jara s Trójankami třikrát jinak

Druhý den festivalu Setkání/Encounter jako ukázka apokalyptického absurdního světa

První den festivalu Setkání/Encounter ve znamení komorní drobnokresby mezilidských vztahů