Zpět na výpis článků

První den festivalu Setkání/Encounter ve znamení komorní drobnokresby mezilidských vztahů

Od úterý 17. dubna do soboty 21. dubna 2018 se v Brně odehrával mezinárodní festival divadelních škol Setkání/Encounter, jehož pořadatelem je již více než dvacet pět let Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Kromě hlavního soutěžního programu a off programu tvořily náplň festivalu také workshopy, ranní diskuze nebo party a koncerty. V rámci hlavního programu jsme mohli první den festivalu zhlédnout dvě inscenace – The Island studentů z The South African School of Motion Picture Medium and Live Performance (zkráceně AFDA) a Night of Gelver z ruského Yaroslavl State Theatre Institute.

Vězeňská Antigona

Inscenace The Island je podle anotace inspirována skutečností takzvaného období apartheidu, kdy docházelo v Jihoafrické republice k rasové segregaci i diskriminaci černošského obyvatelstva, a odehrává se ve vězení na ostrově Robben Island, který se stal na mnoho let nedobrovolným domovem také Nelsonu Mandelovi.

Minimum scénografie, již velmi efektně zastoupila kamenná klenba Divadla U stolu, způsobilo, že se stal hlavními nositeli příběhu text a herecká akce dvou vězňů. Ta spočívala jak v pantomimické ilustraci tvrdé práce a bolesti se spoutanými končetinami, kterou oba herci dokreslovali hekáním a hlasitým oddychováním, tak v opakovaní mechanických pohybů s využitím několika málo rekvizit jako kbelík, hadr či kobereček. V monologických pasážích pak jejich projev často sklouznul k pouhé deklamaci doplňované živou gestikulací a dynamickou mluvou. Scény bohužel působily prvoplánově a „servírovaly“ divákům zamýšlenou výpověď co možná nejpolopatičtěji. Naštěstí se však v inscenaci chvílemi vynořila i metaforická rovina spjatá zejména s tématem Sofoklovy Antigony, kterou po nocích nacvičovali, nesoucí s sebou motivy svobody a viny či neviny.

V inscenaci se tudíž místy objevil i princip divadla na divadle, jenž s sebou přinášel komické momenty, když Antigonu ztělesňoval jeden z vězňů s pomocí několika málo dostupných prostředků, jeho společník pak zastal roli Kreonta. Velice energický a dynamický projev herců na mě v kontextu mých diváckých zkušeností působil přemrštěně a nepřirozeně, byl však v souznění s jejich tělesnou konstitucí a formou mluvy, proto tento pocit s velkou pravděpodobností pramenil z rozdílnosti našich mentalit a kultur.

Hrozby fašismu

Night of Gelver je inscenací založenou na hře Helverova noc současného polského dramatika a akademika Jaroslawa Swierszcze, jenž píše pod pseudonymem Ingmar Villqist. Na příkladu nevšedního, avšak obyčejného páru představuje atmosféru Německa 30. let spojenou s nástupem fašismu. Na jevišti tedy můžeme pozorovat opět pouze dvě postavy. Ženu Karlu, kterou přestavovala Naděžda Filippova, jež se stará o mentálně zaostalého mladého muže Gelvera v podání Stanislava Burova.

Jedná se o komorní psychologické drama založené především na prostor si podmaňujících hereckých výkonech, které podporuje skromná scénografie, ilustrativní zvuky ulice a meziválečná hudba znějící z retro rádia, jež spolu s válendou, stolem se židlemi a lustrem vytváří prostředí kuchyně. Sem přinesl Gelver na začátku představení velikou vlajku s hákovým křížem, jejíž rudá barva kontrastovala s nenápadností a šedí scény i dobových kostýmů. Díky bezprostřední blízkosti herců, kteří hráli v ulici vytvořené mezi dvěma tribunami diváků, nám neunikla žádná z jemných nuancí jejich hereckého projevu. Roli postiženého chlapce, jenž bývá vděčnou a efektní příležitostí mnoha herců, ztvárnil Stanislav Burov uvěřitelně a citlivě, aniž by na ní parazitoval a příliš na sebe upozorňoval, což dalo možnost plnohodnotně vyniknout i jeho herecké partnerce. Dokázali střídat rychlé změny emocí, energie i atmosféry inscenace, která je po formální stránce spíše tradiční, avšak předkládá divákům křehký a intimní příběh v jeho skutečné podstatě.

Obě inscenaci jsou detailními portréty dvojice lidí jednajících pod tlakem v neobvyklých situacích nebezpečí či strachu. Herecké výpovědi působily autenticky, ruské pojetí však staví v duchu tradice Stanislavského na realistickém herectví, zatímco v pojetí jihoafrických herců se objevila větší stylizace a antiiluzivnost. Současně ale i nerozhodnost či nejednota ve zvoleném hereckém přístupu. Lze pozorovat, jak Setkní/Encounter svou dramaturgií otevírá prostor pro komparaci různých přístupů souvisejících nejen s režijním a hereckým stylem, ale i povahou a konvencemi jednotlivých národností. Umožňuje vhlédnout do jiných způsobů divadelního uvažování a stává se průsečíkem divadelních škol v srdci Evropy.


  • THE SOUTH AFRICAN SCHOOL OF MOTION PICTURE MEDIUM AND LIFE PERFORMANCE (AFDA) –The Island
  • Autor a režie: Christopher Weare
  • Hrají: Luntu Masiza, Siya Mayola

Premiéra září 2017. Psáno z reprízy 17. dubna 2018 v Divadle U stolu v rámci festivalu Setkání/Encounter 2018.

  • TAROSLAVL STATE THEATRE INSTITUTE – Night of Gelver
  • Režie: kolektiv
  • Hrají: Naděžda Filippova, Stanislav Burov.

Psáno z reprízy 17. dubna 2018 v HaDivadle v rámci festivalu Setkání/Encounter 2018.

FOTO: archiv Encounteru

Poslední články autora

NORMA 2019: Den druhý

4+4 dny v pohybu 2019: Koncentrovaná exhibice za rohem

4 + 4 dny v pohybu 2019: Drásavý příběh o znečištění