Magdalena Marie Franková

Ohlédnutí se za Festivalem divadel Moravy a Slezska

Těšínského Banditu nezradili jen jeho kumpáni

Divadelná Nitra: Odezvy současného světa a krize identity 2

Divadelná Nitra: Odezvy současného světa a krize identity 1

Člověk, který chtěl naučit Boha jednat podle Božího slova

Kuchyně plná lásky, intrik a frustrace

Láska je… ale kde ji hledat?

Bezpečná zóna šílenství: Opowieści o zwyczajnym szaleństwie na Polské scéně Těšínského divadla

Láska nad smrtí a nenávistí

Shakespeare v duchu avantgardy

Chceme současnému divákovi přiblížit diváka antického

Svět má rub i líc