Zpět na výpis článků

Postřehy ze Schormova světa I.

Den první

V Olomouci byl ke dni 1.3. zahájen druhý ročník Světa divadelní režie, tentokrát s 

podtitulem Svět Evalda Schorma, který pojednává o tvůrčí režisérské osobnosti, v jejíž činnosti se snoubí světy divadla a filmu. Je tedy zcela příznačné, že se odehrává právě na půdě katedry filmových, divadelních a mediálních studií FF UP. Letošní ročník byl stejně jako ten uplynulý započat vernisáží fotografií z inscenací, filmů a  výstavou plakátů. Průvodního slova se ujala jedna z pořadatelek Michala Sikorová, která osvětlila ambice projektu těmito slovy: Cílem přehlídky je poukázat na osobnost Evalda Schorma, na zásadní počiny v jeho tvorbě a alespoň některými tituly přiblížit divákovi jeho osobnost a práci, neboť se obojí nerozdělitelně prolínalo.“ Následně převzala slovo její kolegyně, Kristýna Břečková, která se zmínila o tom, co diváky ve filmové sekci programu ještě čeká, mj. zmínila Schormovy zásadní filmy jako Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna či Farářův konec, které budou mít návštěvníci v rámci přehlídky možnost navštívit. (Pokračování textu…)