Zpět na výpis článků

DOLNÍ VÁM: Skončila nám nájemní smlouva – měli jsme tedy na výběr…

 

 

 

 

Již jsme vám přinesli malý report o komunitní večeři projektu Dolní Vám. Tato akce si ale zaslouží naši větší pozornost, hlavně kvůli tomu, že se jedná o olomoucké divadlo. A tak jsme pro vás přichystali tento krátký rozhovor přímo se skupinou DW7, ve kterém se snažíme tento projekt ozřejmit.

 

„Dolní Vám“ je docela netypickým názvem pro kulturní centrum, pokud mu tento název zůstane. Vedla vás k němu opravdu jen budoucí adresa?

„Dolní vám.“ byl pouze název dárcovské kampaně, během níž jsme se snažili veřejnost oslovit, aby se od počátku aktivně účastnila výstavby nového kulturního centra a přispěla na jeho rekonstrukci. Sbírka na obnovu Národního divadla v Praze měla také své heslo: „Národ sobě“. Olomoucké kulturní centrum se bude jmenovat prostě Divadlo na cucky – tak, jako tomu bylo ve Wurmově ulici.

 

Nový kulturní prostor je hezká myšlenka, budete zavádět s novým místem i nové projekty a aktivity?

Zcela určitě sem přesuneme většinu stávajících aktivit a jestli vzniknou nějaké nové. Jaké, to se ale ukáže asi až časem. Tím, že vytváříme otevřený prostor v samotném centru města s celodenním provozem a například s kavárnou, jako přirozeným meeting pointem, je pravděpodobné, že tu budou vznikat nové myšlenky a projekty.

Mimo samotných divadelních sálů – máte v plánu přidat do budovy i něco navíc?

Ano, jak už jsem zmínil výše, otevřeme kavárnu a k tomu novou galerii současného výtvarného umění.

Tvrdíte, že jste nezávislou společností – to je na divadlo docela odvážné tvrzení, vzhledem k tomu, že stálá divadla obvykle žijí z dotací. Znamená to, že vy opravdu pracujete na sebe?

Jsme nezisková organizace s vícezdrojovým financováním. Je tedy pravda, že žijeme hlavně z grantů, ale to nám právě zaručuje onu nezávislost. Naše fungování nezávisí na jednom konkrétním grantu, a navíc nemáme zřizovatele, tudíž nepodléháme přímému politickému ani jinému vlivu. Na činnost si mj. vyděláváme i příjmem ze vstupného a z pronájmu prostor nebo techniky.

Když budete v centru města, neuvažovali jste třeba o nějaké větší spolupráci s dalšími olomouckými divadly?

Na různé bázi pravidelně spolupracujeme se všemi olomouckými divadly. Jestli přesun z Wurmovy ulice na Dolní náměstí povede k nějakému rozšíření spolupráce, to zatím těžko odhadovat.

Jako společnost DW7 pořádáte už dlouhá léta divadelní festival Divadelní flora. Návštěvníci byli jistě zvyklí na vaše staré prostory. Bude mít nový prostor nějaké výhody pro chod festivalu?

Festival nikdy neměl tak docela své „typické centrum“, ani na Wurmově ulici, když opomineme prvních několik ročníků, kdy si jej tehdejší pořadatel – Moravské divadlo – držel především na své scéně. Ale věříme, že se na nové scéně budou odehrávat festivalová představení a místo se stane denním centrem festivalu. Ovšem v noci bude meeting pointem nadále Konvikt. Pro Divadelní Floru bude nepochybně přínosem, že na Dolním náměstí bude také fungovat informační festivalové centrum, jak tomu ostatně bylo v provizorní podobě už letos.

Co se vůbec stane se starým sídlem Divadla Na cucky? Byli jste tam pravděpodobně docela zakořenění…

Zatím si ponecháváme v pronájmu některé místnosti a ke zkoušení Freskový sál. Divadelní sál s foyer a technickým zázemím brzo převezme nový nájemce. Kreativní duch by měl na „Wurmovce“ tedy zůstat, náš divadelní život se ale přesune na „Dolňák“.

A neuvažovali jste nejdříve o rekonstrukci původní budovy? Co bylo tím největším a řekněme zlomovým impulsem se přestěhovat?

Majitelem je Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, nikoli naše organizace. A ano, nejdříve jsme se snažili iniciovat aktivity, které by v konečném důsledku mohly spustit proces rekonstrukce na Wurmovce, ta by ovšem byla velice nákladná a ani samotný majitel nemá zcela jasnou představu, kdy a za jakých podmínek by se realizovala. Navíc nám letos končila nájemní smlouva. Měli jsme tedy na výběr – buďto ji bezhlavě prodloužit a do budoucna možná řešit problém co s tolika rozběhnutými aktivitami a kam je přesunout, nebo se s předstihem poohlédnout po novém prostoru s adekvátními podmínkami jak pro umělce, tak pro návštěvníky a diváky. Měli jsme štěstí, že jsme narazili na solidního člověka, pana podnikatele Josefa Kvapila, který v nás vložil důvěru a pustil nás do svého domu na Dolním náměstí.


Foto: facebook Divadla na cucky, surfinginmap.club