Zpět na výpis článků

Představuje se MalUm! Už podruhé…

Na Katedře divadelních a filmových studií byly představeny již mnohé studentské divadelní spolky. Tím posledním je zatím MalUm (MALé UMění). Tento spolek funguje již od začátku minulého akademického roku, ale svou první napsanou hru představil v Divadle K3 až letos.

Pokud v nadpisu píši „… podruhé “, myslím tím představení jejich první napsané hry, ovšem v pořadí jejich dosavadní divadelní činnosti je odehrána až jako druhá. Premiéře inscenace hry Návod na přežití, která proběhla právě 9. října 2018, totiž předcházela ještě krátká hra Návod na obhajobu Návodu na přežití, jejíž hlavním cílem bylo nalákat diváky na samotnou inscenaci MalUmské původní hry. A nutno říct, že se tento malý divadelní experiment, snad i propagační taktika, vyplatil, neboť hlediště bylo plné nedočkavých diváků.

Návod na přežití sliboval zajímavý divadelní zážitek, už jen proto, že hra vznikla na náměty knihy Williama Goldinga Pán much. Divadelní soubor tvoří zatím ale jen ženy, a tak byl děj přetvořen do „ženského světa“ plného pomluv, intrik a boje o nadvládu. Na opuštěném ostrově po havárii letadla ztroskotalo tedy šest žen, každá jiná, každá něčím unikátní a každá něčím extrémistická.

Hra pracovala především s výraznými typy. Díky principu rozdělování skupiny do dvojic a jejich rozhovorů o samotě byly motivy postav odhalovány vždy jen lehce. Diváci si tvořili o postavách určitou představu, kterou podle zjištěných informací v průběhu upravovali. Zajímavým prvkem pak bylo vždy odlišné seskupení postav do dvojic, kdy v různých rozhovorech vycházela najevo jiná tajemství. Tam se odehrávalo to pravé plánování, uzavírání spojenectví a pletichaření, které mělo sloužit jen k jedinému – i v šesti lidech ustanovit hierarchii.

Samotné myšlence hry bohužel uškodil závěr, kdy se, jako v antickém principu deux ex machina, vše vyřeší bez nějaké příčiny, bez důvodu, najednou. Po pomalém, postupně se vyvíjejícím ději, kdy se rozbíhají různá spojenectví, je poslední scéna jakoby vytržena, vyčleněna a narušovala kauzalitu hry. Divák prostě čekal další hodinu a půl děje, který by k danému konci směřoval. Dost možná proto většina diváků odcházela z divadla zmatena, nikoliv překvapena či ohromena.

Mimo velmi příkrého zakončení představení nepomohly kolikrát až nepřirozeně přednesené repliky. Herečky někdy reagovaly na narážky neobratně a pronesly repliku sice s intonací typickou pro povahu postav, ale nikoliv ve věrohodné reakci na předchozí repliku. Vznikal tak občas až jistý komunikační šum nejen mezi postavami, ale i mezi herečkami a diváky. Zde bych ovšem ráda vyzdvihla herecký výkon Nikoly Horníkové, jejíž herectví bylo i přes extrémně sarkastickou roli velmi realistické.

I přes několik nedostatků se ale spolek MalUm neukázal v nijak špatném světle, nýbrž jako kreativní, snaživý soubor se zajímavými náměty a neotřelým přístupem k budování zápletky svých her. To vše se bude určitě, jako i v jiných začínajících spolcích, beze sporu vyvíjet a my jim v tom budeme aspoň držet palce.


  • MALUMNávod na přežití
  • Režie a scénář: Aneta Bednaříková, Lucia Bunčeková
  • Tvůrkyně / hrají: Aneta Bednaříková, Lucia Bunčeková, Monika Černíčková, Nikola Horníková, Markéta Hruštičková, Michaela Obstová

FOTO: Facebookové stránky Malumu