Kateřina Vozňáková

Muži a zase jenom muži…

Orientální pohádka ve Slezském divadle Opava

Sen noci svatojánské

Dojemný případ se psem

Pohádkáři

Eva Novotná, představitelka hlavní ženské role

Nora v Divadle Reduta

GRANT – Honba za ukrytým pokladem