Karolína Janypková

Viera vo víťazstvo spievaná z plných pľúc

OST-RA-VAR: Veľkolepá osobnosť Márie Antoinetty v podaní činohry Národního divadla moravskoslezského

Nový medailón Ch. G. Masarykovej

Divadlo Pôtoň a dokumentárne divadlo o ekologickej pohrome z neznámej histórie

Divadelní Flora 2023: Pohyb tiel a tvarov vo svetle tanca

Divadelní Flora 2023: Chlípna propaganda impéria vtedy, aj dnes

Staro-nový Macbeth v objatí hyen

Hra na prírodu v Alfrédovi ve dvoře

Kolonizácia Hochmana na lokálne ekologickej úrovni na Cuckách

Sexuálne násilie: alarmujúce a generácie ničiace tabu

Pohled z Novej drámy