Zpět na výpis článků

Kolonizácia Hochmana na lokálne ekologickej úrovni na Cuckách

Svetový problém globálneho otepľovania je téma, po ktorej súčasní autori ešte stále tak často nesiahajú. Dokonca sa zdá, že ani pre divákov nie je tak atraktívnou, ako témy iné. Jednoducho by sa dalo povedať, slovami Marka Kristiána Hochmana, sólového predstaviteľa tejto inscenácie, že „klíma už není tak hot“. Týka sa nás všetkých, no väčšinou sa snažíme tváriť neprítomne a nezaujato. Environmentálna, cynická one man show Budoucí lokální hvězda Hochman hraje bývalou globální hvězdu Thunberg pojednáva o vyrovnávaní sa s alarmujúcou ekologickou krízou. Ďalšia inscenácia režiséra Michala Háby je jednou z viacerých minulo-ročných noviniek repertoáru Divadla na cucky.

Mark Kristián Hochman vo fiktívnom prezentovaní namyslenej lokálnej hviezdy sprevádza divákov moderátorskou formou, pričom hlasovým prejavom pripomína športového komentátora. Časté zmeny nálad vytvárajú sériu Hochmanových výstupov, kde veľmi plynulo strieda strnulé postavenie tela, namyslené celebritné vystupovanie, či ležérne kľudné dohováranie divákom. Rozličnými zmenami kompletných prejavov vytvára telesnú seba-paródiu skrz prehnane strnulé, či groteskné gestá alebo tóninové zmeny hlasu. Zároveň vtipne komentuje vlastné myšlienky a akcie, ktoré vykonáva. Hochman sa nebojí zapájať divákov, či už priamym oslovovaním, či interaktívnym hádzaním penových loptičiek do publika.

Predvádza postavu samého seba v anti-iluzívnom divadle. V inscenácii je sprítomnená a zhmotnená realita odohrávajúceho sa predstavenia, čím vzniká výrazná téma „divadla o divadle“. Príkladne o tom svedčí veta: „Hába kolonizoval moji duši.“, pri ktorej sa odkrýva príbeh procesu tvorby inscenácie. Opakovane zaznieva vysvetľovanie názvu inscenácie, počas čoho je kladený stále väčší a väčší dôraz na obsah tejto slovnej hračky. Už názov Budoucí lokální hvězda Mark Hochman hraje minulou globální hvězdu Thunberg prezrádza neskoršie zhmotnenie tém na javisku, teda komickú parodizovanú samoľúbosť herca s prelínajúcim sa apelom na aktiváciu ekologického zmýšľania.

Osobnosť Grety Thunberg v inscenácií prezentuje najznámejšiu ekologickú celebritu súčasnosti. Spočiatku sa lokálna hviezda Hochman s Gretou porovnáva, neskôr prejde k citovému naviazaniu, kedy obdiv a spoločný boj za klímu vytvorí silné, no jednostranné puto. To ho vedie ku konečnej a úplnej identifikácií a splynutí v jednu osobu, kedy sa Hochman stáva Gretou, lokálnou aj globálnou hviezdou, ktorá volá o pomoc v klimatickej kríze. Herecký výkon tohoto mladého herca úplne ovláda predstavenie, k čomu navádza už samotný koncept divadla jedného herca. Navzdory náročnosti tejto disciplíny a ťaživej témy ekologickej skazy, Hochman publikum zabáva. Aktívnym nasadením v roli komentátora, rappera, či básnika, vytvára náladu vystúpenia stand up comedy, ktoré sa svojim humorom zameriava najmä na mladšie publikum.

Počas predstavenia dochádza k úplnému odtajneniu tvoriaceho procesu inscenácie. Odhaľuje sa motivácia vzniku samotnej hry, rovnako ako vývojové postupy. Samotné režijného spracovanie prezrádza Hábov silný autorský podpis. Využívajú sa prudké hudobné, tanečné a svetelne farebné prestrihy, podobne ako v staršej inscenácií Opletal  rovnakého tandemu Hába a Divadlo na cucky.

V námete inscenácie je cítiť silný vplyv brněnského HaDivadla a ich ideológie „nerůstu“ spočívajúcu v politike ne-tvorby nových predstavení a recyklácií predstavení starých. Podporuje to ekologické zmýšľanie v divadelnej oblasti, na lokálnej, no vskutku aj na globálnej úrovni. Inscenácia sa prvotne snaží o odľahčenie témy ekologickej krízy, zároveň ju však nijakým spôsobom nezľahčuje. Komickou formou udržiava tému klimatickej hrozby stále dôležitou a prítomnou vo verejných, či kultúrnych diskusiách. Možno práve zábava a smiech sú dobrými nástrojmi k motivácii našej populácie k zmene a boju za záchranu planéty.


  • DIVADLO NA CUCKY – Budoucí lokální hvězda Hochman hraje minulou globální hvězdu Thunberg
  • Režie, text: Michal Hába
  • Výprava: Adriana Černá
  • Obsazení: Mark Kristián Hochman

Premiéra 14. června 2022, psáno z reprízy dne 3. prosince 2022 v Divadle na cucky.

FOTO: archiv Divadla na cucky