Anežka Staňková

Mění doba lidi, nebo lidé dobu?

Festival Norma 2021: Co všechno může být v autonomním světě?

Sousedství jednoho kosmonauta

Mezinárodní festival Divadlo 2021: Obyčejný večer úplně běžné rodiny

Šmoulí kluk a pětiminutová improvizace