Zpět na výpis článků

Změna kulturních dotací pro Brno

Brněnské zastupitelstvo na svém zasedání 1. října schválilo změnu systému dotací pro nezávislou kulturu. V kostce se jedná především o možnost poskytování grantů na tři roky, bodové posuzování žádostí o dotace nebo zavedení odborných hodnotících komisí. Letošní kolo žádostí o granty bude vyhlášeno v nejbližších dnech a žádosti budou posuzovány už podle nejnovějších pravidel. Nový způsob přídělu grantů pomůže především tzv. nezřizovaným scénám.

„Po roce a půl práce jsme rádi, že je nový grantový systém schválený. Už při jednání Koordinační skupiny jsme ale jako zástupci nezřizované scény vznášeli připomínky k hodnocení žádostí odborníky a komisí kultury (tedy politiky) dohromady. Toto těžkopádné a na zpracování náročné kolo schvalování bohužel v návrhu přes připomínky zůstalo. Věříme ale, že systém je otevřený změnám do dalších let a během příštího roku se tento bod upraví,“ zhodnotila schválení nového grantového systému Monika Šimková, která je členkou Koordinační skupiny pro kulturu za nezřizovanou scénu.

 

Konkrétní změny v oblasti grantové kulturní politiky města Brna:

– zastoupení osobností brněnské kultury (tedy odborníků) v odborných grantových komisích

– rozčlenění grantových žádostí do několika kategorií (hudba, divadlo, film…)

– zpřesnění kritérii žádostí – bodový systém hodnocení (inspirace Prahou a Plzní)

– přítomnost zástupců brněnské veřejnosti v grantových komisích.

 

Mezi nejkontroverznější témata patřila právě otázka odborného a laického zastoupení v grantových komisích. Dalším krizovým bodem byla kritéria hodnocení a v přímé návaznosti evaluace jednotlivých projektů. Proto se také o změně systému grantů hovořilo v zastupitelstvu více než rok. „Jedná se pro kulturní sektor o klíčová témata, která do teď nebyla řešena. Tato témata se na základě našich analýz ukázala jako nejdůležitější pro lepší nastavení brněnské kulturní dotační politiky,“ dodal zástupce iniciativy Brno kulturní Jiří Honzírek.

Foto: www.brnokulturni.cz