Zpět na výpis článků

Únik do Petrkova

Hodina před půlnocí šestého festivalového dne 23. Divadelní Flory patřila již druhé inscenaci divadelního spolku Jedl Reynek/Slova a obrazy z Petrkova. Představení se událo v prostorách Divadla hudby. Jan Nebeský, Lucie Trmíková, Martin Dohnal a Bohdan Holomíček tentokrát otevřeli divákům branku do světa samotářského básníka Bohuslava Reynka. Tvůrce nepojí s básníkem, malířem, grafikem a překladatelem pouze láska k jeho dílu, ale také přátelství s jeho syny Danielem a Jiřím, kteří se jim stali průvodci po umělecké a životní cestě svého otce.

Performance duchovních textů básníka, který prožil většinu života v ústraní, ve svém „chateau“ Petrkov, je jedinečným spojením slov, hudby a obrazů. Prostor je prostý a skromný jako autor sám. Židle s rudým přehozem, na niž usedá básníkův hlas – Lucie Trmíková, klavír, opodál otočná klavírní stolička. Na promítacím plátně se míhají stíny a střídají se černobílé fotografie Bohdana Holomíčka. Příjezdová značka do Petrkova. Za klavírem vášnivě skotačí prsty Martina Dohnala.

Zaznívá poezie promluv, klidu i obav. To, co se odehrává na jevišti, nelze pouze poslouchat, nelze pouze číst, nelze pouze vnímat očima. Mihotavé přechody básní ve zpěv jsou překvapující. Slova se přelijí v píseň, vpíjí se do tónů klavíru. Hudebnost graduje a opět se stahuje. Poklidná slova nejen smířlivých významů kontrastují s náruživostí zvuku nástroje. Trhané pohyby, zuřivost, vzkypění Martina Dohnala chlácholí jemnost projevu Lucie Trmíkové. Tvoří společně, jsou v neustálém kontaktu, napojují se jeden na druhého, postupně doplňují a vrství škálu vjemů, kterou krmí sál.

Aktéři komunikují slovem k Bohu, k sobě samým, k ostatním, také melodiemi, obrazy Petrkova, kresbami a grafickými díly Bohuslava Reynka. Je předáváno nezjistitelné, stojící na podkladu spisovatelovy poetiky. Reynkova tvorba má náhle tendenci prostupovat vnitřní cestou několika rovinami najednou. V rozechvělé komorní atmosféře a s přiznanou vroucností se tvůrcům podařilo zavést diváka do zákoutí básníkovy duše nebo vlastních představ, jako by byla branka k Petrkovu stále otevřená.


  • JEDL Reynek/Slova a obrazy z Petrkova
  • Inscenační tým: Jan Nebeský, Lucie Trmíková, Martin Dohnal, Bohdan Holomíček
  • Účinkují: Lucie Trmíková, Martin Dohnal

Premiéra 4. října 2017, psáno z uvedení 20. května 2019 v rámci festivalu Divadelní Flora.

FOTO: archiv Divadelní Flory