Zpět na výpis článků

Divadelní Flora 2022: Sesterství napříč Evropou

Čtvrtý den 25. Divadelní Flory přinesl tanečně-performativní inscenaci Long time no see! tanečnic, performerek a choreografek Beatrix Simkó a Jenny Jalonen. Tvůrkyně z Maďarska a Finska skrze tento projekt zkoumají kulturní pole svých rodných zemí z mnoha perspektiv. Prostřednictvím metajazykové komunikace divák postupně objevuje, hledá a zažívá stav tápavého dorozumívání.

Performerky se pohybují v prostoru, tančí, narážejí do sebe, sehrávají se a synchronizují v rytmu. Opakující se cykličnost pohybů neevokuje ani tak pohyb stroje, jako spíše dětskou rytmizovanou hru. Hra se slovy, vlastním tělem i dovádivé skotačení vytváří rituál sesterství. Jsou to dotyky a nárazy, které sbližují, vedou k pochopení a poznání kulturních identit. Důležitým aspektem je však svoboda pohybu společně s možností opory.

Zhmotněný dialog dvou kultur si pohrává s maďarsko-finským slovníkem, aniž by zásadně dbal o doslovné překladové významy slov. Propojuje vyznění ugrofinských jazyků skrze shodnou nebo podobnou výslovnost. Divák, aniž by ovládal finštinu nebo maďarštinu, má možnost porovnat překlad s děním na scéně díky titulkům. Jazykové bludiště, hra s intonací a gramatikou, opakující se nedorozumění a překlady národních mýtů pak s lehkostí a nepitvorným humorem sdílejí kulturní diference, které pojí přátelství, otevřenost a také izolace obou jazyků.

Performance se neostýchá ani prezentace kulturních stereotypů, jako je alkoholismus nebo finská sauna, postavená přímo na jevišti, v opozici s tureckými lázněmi, proslulými v Maďarsku. Sauna se stává výrazným prostorem komických scének rozporů a nepochopení a zároveň znázorňuje tělesnou i psychickou intimitu s veškerou čistotou jejího sdílení.

Dílo dvojice performerek dotváří v pozadí promítané obrazy finské a maďarské krajiny spolu se světelnými efekty Daniela Dömölky.

I přes veškeré nárazy dochází k prolnutí, potvrzení vlastních kulturních identit prostřednictvím poznávání kultury jiné. Beatrix Simkó a Jenny Jalonen à la sestry v triku rozehrávají show, skotačí, rytmizují pohyby i slova, a pořádají dokonce mezinárodní soutěž v disciplíně Eukontanto (The Wife carrying Competition), do níž zapojují přítomné diváky.

Projekt Long time no see! je spoluprací, zkoumáním vlastních kořenů, snahou proniknout do oblasti neprobádané kultury toho druhého, objevováním významu evropanství a skrze rozvernou feminitu, tělesnost a jazykovou hru svěžím odhalováním mnohovrstevnatosti struktur v rozličných kulturách, které snad přece mají něco společného.


  • BEATRIX SIMKÓ, JENNA JALONEN – Long time no see!
  • Koncept a choreografie: Beatrix Simkó, Jenna Jalonen
  • Scéna, foto, video: Dániel Dömölky
  • Zvuk: Ábris Gryllus
  • Text: András Vinnai
  • Kostýmy: Emese Kasza – MEI KAWA
  • Světla: Dániel Dömölky, Balázs Krisztián / András Váradi
  • Produkce: Dániel Dömölky, Balázs Krisztián / András Váradi
  • Účinkují: Beatrix Simkó, Jenna Jalonen
  • Premiéra 20. dubna 2018, psáno z uvedení dne 12. května 2022 v rámci festivalu Divadelní Flora.

FOTO: archiv Divadelní Flory