Zpět na výpis článků

Divadelní Flora 2022: Flora pohlcuje a zapojuje mozek individua

Divadelní Flora v rámci večerního programu čtvrtého dne představila HaDivadlo a jeho inscenaci Naši – studie rozhovoru o klimatické krizi režiséra Ivana Buraje. Nové sezóny HaDivadla již po několik let nesou vždy určitá témata, která nějakým způsobem rezonují společností. Letošní sezónu provází téma Nerůst. HaDivadlo se vyvarovává přeříkávání a kázání o dnešním stavu světa a snaží se zvolená témata aktivně řešit v rámci své dramaturgie inscenováním a celkovým působením tzv. tvůrčích intervencí. Posouvá tak již překonaný úzus představy o umění, tvoří s ohledem na stav světa, před kterým se neschovává. Inscenace Naši měla premiéru během 45. sezóny divadla (2019/2020), jejímž tématem byly Zdroje.

Text inscenace byl vytvořen metodou verbatim, která vychází z výpovědí anonymních, zato však reálných, respondentů. Tato metoda využívá systému otázek, který se vyhýbá nutnosti odpovídat stereotypně.

Inscenace Naši nastoluje situaci setkání rodiny u jednoho stolu. Divák je svědkem komunikace čtyř postav: matky, jejích dvou dcer a manžela jedné z nich. Nucená konverzace o tom, jak se kdo má po krůčcích přebíhá k tématu klimatu, na které pohlíží každá postava trochu jinak. Konverzace promítá životní styly postav, postupně konkretizuje a vykrystalizovává jejich vnímání. Debata přerůstá v nekončící konflikty, křížícími se mezi sebou, nahlodává vztahy umanutými soudy. Neporozumění si s „nejbližšími“ je nepříjemnou realitou, mnohdy bolestnou, se kterou se však setkávají lidé napříč společenským spektrem. Divák se i přes to, že sedí v sále na okraji diskuse ve svém křesle, a tak ve zdánlivém bezpečí mimo debatující pokoj, vyrovnává se situací, kterou má před očima. Jde o katarzní sdílení intimní zkušenosti.

Postavy nejednají typizovaně, neztvárňují karikatury, které by imitovaly protikladné názory. Mimo hlavní téma se upozorňuje i na problém generalizování života v komunikačních bublinách. Diskuse se nedotýká pouze aktuálního stavu klimatu, ale nepřímo také komentuje současné mezilidské vztahy, a dokonce otázku umění. Umění viděné optikou marketingu, umění zbytečné a vzhledem k situaci na modré planetě nicotné? Kam se ubírá společnost, tam se ubírá umění. Nesnesitelnost sedící na jednom gauči se dobere do stádia totální krize. „Dveře do tvý pohody jsou támhle.“ Odstřihnout se a mít klid? Nebo se snažit vypořádat se svízelemi rodinných konfliktů? Zákusek si už asi nikdo nedá, raději pivo. Schůdnost ke shodě je téměř mizivá, ale přece se snad všichni mají rádi, poví-li si pár historek z dětství. Překonání pocitů zrady ve chvíli, kdy nám není porozuměno těmi „nejbližšími“ je komplikované.

Inscenace vede k přemýšlení, aniž by poučovala, tvářila se vševědoucně a edukovala. Nemá řešení, nutí však diváka přemýšlet. Neporozumění, hledání společného tématu, nárazy názorů, bublající emoce vmíchané do rozmíšek a nepříčetné parafrázování povaří diváka ve vlastních myšlenkách. Divák má šanci ztotožnit se na základě onoho sdílení se situací v několika rovinách. HaDivadlo komentuje aktuální dění ve společnosti, diskutuje, vzpírá se kulturnímu průmyslu a rozehrává nové možnosti tvorby.


  • HADIVADLO – Naši
  • Režie: Ivan Buraj
  • Asistentka režie: Anna Magdalena Pavlicová
  • Scéna: Pavel Sterec
  • Odborná konzultace: Pavel Sterec
  • Dramaturgie: Matěj Nytra
  • Hrají: Simona Peková, Táňa Malíková, Kamila Valůšková, Jiří M. Valůšek

Premiéra 31. ledna 2020, psáno z uvedení dne 12. května 2022 v rámci festivalu Divadelní Flora.

FOTO: archiv Divadelní Flory