Hábův boj s Ferdinandy?

Cuckovský Opletal provokuje diváka