Napojit se na hirošimskou tíseň

Pohybově nabitý počátek roku v MUO