Zpět na výpis článků

Pražský divadelní festival německého jazyka 2021: Zpřítomni nepřítomného

Na letošní 26. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka zavítala německo-švýcarská tvůrčí skupina Rimini Protokoll. Tvorba této umělecké skupiny představuje možnosti divadla jako média, které je schopno poukazovat na naši vlastní skutečnost. Tvůrci míří na jednotlivce, využívají ojedinělosti amatérství aktérů–účastníků, kteří svou pouhou přítomností a nepředvídatelnými reakcemi tvoří výsledné neopakovatelné znění právě inscenovaného projektu. Rimini Protokoll bourá normy toho, jak je formálně prezentována představa o divadle.

Na konferenci, která by měla řešit aktuální stav globální krize, se žádný z odborníků nedostaví. Začíná hra na zpřítomnění nepřítomných, jak chybět, a přesto být přítomný. Zapojení technologií, robotická přítomnost, nejistota hry. Této hry se účastní všichni příchozí, zaujímající různé postoje. Jsou hybateli, mění skutečnost. Hra řídí účastníka, komunikuje a oslovuje určitou skupinu i jednotlivce, provádí živou statistiku, přiměje účastníky ke spolupráci i ke komunikaci s ostatními a prolamuje ostych. Zároveň koupe přítomné ve vlastních nejistotách a šponuje jejich pozornost. Dochází tak ke konfrontaci nejen s připraveným plánem samotné inscenace, ale také s přidanou hodnotou jedinečnosti účastníků, kteří jsou zrovna společně přítomni na události.

Rimini Protokoll transformují akt konference do divadelního formátu. O spuštění celé akce se starají technici a asistenti. Nezasahují však do procesu události, jsou oporou jejího průběhu. Hlas robota anonymně promlouvá a vyzývá přítomné ke spolupráci. Opuštěný konferenční pultík čeká pouze na reprezentanta, jenž odhalí výstup někoho, kdo tady vlastně není.

Přítomní účastníci se dostávají ze své komfortní a pasivní pozice, reagují na přichystané situace, hrají hru, jsou ve střehu, tvoří aktuální realitu, stávají se nezbytnými prvky. Záleží také jen na nich, jak se projekt bude vyvíjet a kam bude směřovat. Každý z přítomných má možnost se konfrontovat se sebou samým v polohách sebereprezentace, kdy jedná sám za sebe jako účastník události v daném čase a místě, i jako reprezentant hosta konference, který se nedostavil a není přítomen.

Konference nepřítomných je neobyčejnou zkušeností, která nastoluje mimořádně silné okamžiky, tmelí publikum, staví svou účinnost na nepřipravenosti a amatérství, umocňuje tak přítomnou proměnu civilisty v médium. Kroužením na poli identit si Rimini Protokoll vydobývá stavy absolutní přítomnosti.


  • RIMINI PROTOKOLLKonference nepřítomných
  • Tvůrci a režie: Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel
  • Video a světelný design: Marc Jungreithmeier
  • Hudba: Daniel Dorsch
  • Dramaturgie: Imanuel Schipper, Lüder Pit Wilcke, Sebastian Klauke
  • Technická spolupráce: Tým Centra současného umění DOX

Premiéra 1. září 2021, psáno z uvedení dne 6. prosince 2021 v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka.

FOTO: archiv Rimini Protokoll