Zpět na výpis článků

Praha podporuje teatrology

Ve dnech 17. až 19. května 2017 se bude v Praze konat konference s názvem Perspektivy teatrologie 1, jež je pořádána díky spolupráci Teatrologické společnosti s Katedrou teorie a kritiky DAMU, dále Katedrou divadelní vědy FF UK a  Národním muzeem. Podílí se i Kabinet pro studium českého divadla IDU a časopis Divadelní revue.

Na tomto třídenním shromáždění se bude řešit otázka současné teatrologie, zároveň se nastíní i budoucnost této vědy. Na konferenci se bude probírat zejména vědecká a pedagogická problematika divadelní vědy. Své názory ve formě individuálních nebo skupinových referátů zde mohou prezentovat akademici, badatelé nebo doktorandi zabývající se tímto odvětvím. Své anotace k referátům, jež by měly dosahovat maximálně 20 minut, mohou teatrologové posílat do 17. března 2017 na e-mail: . Více informací se zájemci dozví na stránkách: www.teatrologie.cz/perspektivy. Na konferenci budou vyhlášeny také
výsledky teatrologické soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

V rámci konference proběhnou dvě panelové diskuze. Jedna nese název Divadlo a vzdělávání a bude se v ní debatovat zejména o tom, jak oslovit mladé studenty a získat jejich zájem pro divadlo, řešit se bude také výuka divadelní vědy a získání dobré praxe v oboru, probere se i téma celkového uplatnění studentů teatrologických oborů. Druhá beseda se jmenuje Analýza inscenace: mezi teorií a historií, a zde se bude mluvit o úspěšném prosazení analýzy inscenace jako samostatného odborného žánru, jež vede k mnoha novým užitečným poznatkům. Bude se ale také polemizovat o tom, zda je pojetí dnešních analýz správné a jak vypadalo v minulosti.

Konference se bude konat v edukačním sále Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, na adrese Betlémské nám. 1, Praha 1. Návštěvnost bude jistě hojná, a dokonce snad schůze přispěje k rozvoji teatrologie v Česku.


FOTO: http://www.nm.cz/