Report

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017 – den první

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017 – den třetí

Moc divadla a moc politiky

Moc bezmocných prošla Horním náměstím, Zbrojnicí i letním kinem

Bratislavská konference v kostce

Trenažér jedné revoluce

Příliš krátká pražská Noc divadel

Pan Blau na cestách

Festival divadel Moravy a Slezska – druhá část

Festival divadel Moravy a Slezska – první část

Norma – den druhý

Norma – den první