Zpět na výpis článků

Divadlo Konvikt je nuceno omezit provoz

Občanské sdružení Divadlo Konvikt je v druhé polovině sezóny 2010 / 2011 nuceno omezit svůj provoz a věnovat se jen několika klíčovým projektům. Důvodem je absence prostoru, ve kterém by mohlo plnohodnotně rozvíjet své aktivity, postavené na podpoře současné alternativní divadelní scény a produkční záštitě uměleckého souboru Divadla na cucky.

Divadlo Konvikt funguje od roku 2006 především v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého a vypracovalo se v jednu z nejvýznamnějších neziskových organizací v České republice. Realizuje mezinárodní festivaly Divadelní Flora (záštitu převzalo od Moravského divadla Olomouc) a Týden improvizace, stojí za ambiciózním projektem nezávislého Divadla na cucky a úzce spolupracuje také s Tancem Praha či Velkou inventurou. V oblasti alternativního divadla a tance je respektováno jako nejvýznamnější mimopražská platforma, čemuž odpovídá také vysoké bodové hodnocení grantovou komisí Ministerstva kultury České republiky.

Grantové komise jsou složeny z řady nezávislých odborníků, a zatímco ta divadelní letos hodnotila festival Divadelní Flora jako vůbec nejlepší projekt, celoroční provoz Divadla Konvikt získal třetí nejlepší hodnocení mezi žadateli v oblasti tance. Je to pro nás důkaz, že svou práci děláme dobře, ale abychom ji mohli rozvíjet a projekt nestagnoval, musíme pracovat za zcela jiných podmínek,“ říká dramaturg DK, Jan Žůrek.

V průběhu sezóny 2010 / 2011 došlo k významným změnám v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého, které svou budovu na víkendy uzavírá v rámci šetřících opatření. Vzhledem k šíři aktivit a potřebě stálé kontinuity se ukázalo, že daný stav není udržitelný. V prostorách Divadla K3 probíhá spektrum dalších studentských a kulturních aktivit a s postupným omezováním provozu se pro všechny z nich nenajde dostatečné množství volných termínů.

Stávající stav znamená postupné utlumení programu, spojené s tím, že nebudou realizovány dvě z pěti premiér Divadla na cucky. Omezena je také dramaturgie hostujících souborů a mnohé kulturní projekty se přesouvají do divadelního šapitó Kiosek, které bude postaveno na parkánu UC UP. Tam bude soustředěn také cyklus hudebních koncertů Open Konvikt, který nabídne špičky nezávislé hudební scény z oblasti Visegrádu v čele s kapelami Midi Lidi nebo Republic of Two.

Realizace kulturních aktivit mimo domácí prostředí UC UP není pro DK úplnou novinkou. V prostorách Divadla hudby již dříve vznikly koprodukční projekty Mme BovaryOstrov / Olomouc, Divadelní Flora probíhá na řadě míst v čele s Moravským divadlem a Týden improvizace oživuje lokality olomouckých periferií. Díky divadelnímu šapitó je část programu realizována také mimo Olomouc – divadelní stan se stal střediskem divadelních, hudebních i společenských setkání na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, letos se vydá na festivaly Dream Factory Ostrava a Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.

Pro plnohodnotné pokračování a rozvíjení projektu DK je však (tedy) nezbytné získat těžiště a vlastní prostor. Bez kýžené kontinuity a srůstání s domácí scénou aktivity nezávislé produkční jednotky ztrácejí smysl. Do konce sezóny 2010 / 2011 bude provoz omezen a cílem dvanáctičlenného organizačního týmu bude hledat nový prostor.

Chceme v příštích měsících realizovat jen nejdůležitější z našich projektů na co nejvyšší úrovni. V dalších týdnech budeme hledat prostor, kde zahájíme příští sezónu. Pokud se nám to nepodaří, pokračovat budeme jen ve zlomku našeho programu a část z nás zřejmě definitivně opustí Olomouc,“ říká Jan Žůrek.

Činnost Divadla Konvikt

Mezi nejdůležitější aktivity organizace patří mezinárodní festival Divadelní Flora, přehlídky Velká inventura a Týden improvizace, či spolupráce s festivalem Tanec Praha. Pravidelná dramaturgie DK se soustředí do několika klíčových linií a v roce 2010 všechny z nich zaznamenaly značný rozvoj a úspěch: Vystoupení hostujících umělců DK je v celorepublikovém kontextu velmi příznivě hodnoceno za podporu soudobé alternativní tvorby a svou dramaturgií se řadí mezi nejvýznamnější mimopražské scény. Dramaturgie v tomto směru nabízí pestrou paletu soudobého tance, činoherního divadla i mezidruhově rozptýlených projektů v podání českých i zahraničních umělců. V průběhu roku 2010 zde bylo uvedeno široké spektrum žánrově rozličných produkcí z České republiky i ze zahraničí. Patří mezi ně české skupiny VerTeDance, ME-SA, Nanohach, Handa Gote, slovenští Debris Company, Študio tanca Banská Bystrica, belgičtí Cie Giolisu, maďarské studio Kompánia, výtvarně orientována skupina Artus – Goda Gábor Company a choreografka Klári Pataky, japonský tanečník Ryuzo Fukuhara, polský Teatr Jednego Wiersza, britsko-italské performerské duo Matyek Fargion – Jonathan Burrows a řada dalších.

 

Edukativní linie – Svět divadelní režie a workshopy Prezentace soudobé alternativní tvorby je pevně svázána také se snahou o edukaci a hlubší poznání soudobého divadla na vlastní tělo. DK v roce 2010 nabídlo taneční workshopy Hany Košíkové a Věry Ondrašíkové, diskuze s umělci po představeních a nový projekt Svět divadelní režie, který bude s roční periodicitou představovat klíčové osobnosti české divadelní režie. První díl proběhl v únoru a v rámci čtyřdenního programu přiblížil osobnost Petra Lébla formou přednášek, debat, projekcí záznamů inscenací a výstavy fotografií a kostýmů. V březnu 2011 se podobným způsobem zaměřil na osobnost Evalda Schorma.

Divadlo na cucky

Pevnou součástí programu DK je také produkční záštita nad inscenacemi Divadla na cucky, které se svou tvorbou řadí mezi nejprogresivnější české divadelní soubory a vystupuje na nejvýznamnějších českých divadelních festivalech (mimo to hrálo DNC v roce 2010 také na Slovensku, v Norsku a Finsku). Inscenace souboru jsou pravidelně reprízovány a tvoří tak páteř programu DK.

V roce 2010 byly premiérovány inscenace Mme Bovary (r. Jan Žůrek), Vyčištěno (r. Anna Petrželková), Černé panny (r. Jan Žůrek), Někdo přijde (r. J. Frič) a Bezhlaví / Kopftot (r. Jan Žůrek)

Networking

Pro aktivity DK je zásadní také spolupráce s podobně dramaturgicky orientovanými partnery v ČR i zahraničí. Vzhledem k finančním nákladům spojeným s hostováním souborů se DK snaží připravovat pro umělce turné, v rámci nichž vystupují také v jiných městech, čímž se snižují celkové náklady. Mezi klíčové partnery patří především slovenská Stanica – Žilina, ostravská Stará aréna a nezisková organizace Nová síť. Spolupráce probíhá také na úrovni výměny zkušeností a dalšího vzdělávání kulturních manažerů.

DK mj. intenzivně spolupracuje s Divadlem Husa na provázku a Divadlem Petra Bezruče, na jejichž scénách pravidelně vystupuje Divadlo na cucky. Rozšiřuje tak svou diváckou základnu v Brně a Ostravě.