Jana Kopečková

Únos ze serailu: Kousek Turecka v olomouckém divadle

Titus: Tradiční dílo v netradiční podobě

Ad Matrem: Symfonie o hledání ztraceného chlapce