Adam Bucek

Nebeského postdramatický opus

Havlova groteska v Divadle hudby

Divadelní Flora: Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny, inscenace na pomezí monodramatu a performance