Zpět na výpis článků

Závan operného baroka v Českém muzeu hudby

 

Nadšenci barokovej opery  sa môžu  tešiť na  zrekonštruovanú inscenáciu Siface od Nicoly Porpory, ktorá sa uskutoční 10. mája od 18 hodiny v sále Českého múzea hudby.

Nicola Porpora bol talianským hudobným skladateľom. Jeho debut zaznamenávame v Neapole, kedy po sebe uviedol hneď dve opery na počesť menín a narodenín cisárovnej Alžbety. Pôsobil aj v Londýne, no  najväčší úspech zaznamenal na saskom dvore v Drážďanoch, kde bol vymenovaný za dvorného kapelníka.

Na tomto  projekte sa režijne podieľala Zuzana Vrbová. Diváci sa počas predstavenia prenesú do obdobia 1. polovice 18. storočia a budú  môcť spoznať  tradičné barokové operné figúry, ktoré sa pri inscenovaní v minulosti používaly, ale aj dobové kostýmy či scénografiu.

Titulnou postavou je Syfax – vládca starovekej Numidie (dnešné Alžírsko a časť Tunisu). Dominantným námetom je milostný konflikt despotického kráľa s jeho manželkou a milenkou. Táto baroková opera je taktiež plná vášne, ctižiadosti  a vyhrotených emócii. City postáv a ich pohnútky sú jasne podané, tým sa celá inscenácia odlišuje od iných barokových kusov, ktoré majú veľmi spletitý a niekedy až nezrozumiteľný dej.

Toto predstavenie v Českom múzeu hudby je súčasťou Festivalu barokového umenia v Českom Krumlove, ktorý sa bude konať 20. až 22. augusta. Festival oživuje pôvodnú barokovú hudbu a aj rôzne scénické prevedenia známich opier z tohto obdobia v dôverihodnej originálnej podobe. Súčasťou  festivalu budú nielen tri reprízy Safice Nicoly Porpory, ale aj rôzne koncerty a barokový ohňostroj so slávnostnou barokovou ilimináciou.

RÉŽIA: Zuzana Vrbová, DIRIGENT: Ondřej Macek , SÓLISTI:  Veronika Mráčková Fučíková, Jana Dvořáková, Lucie Rozsnyó, Tomáš Kočan, Pavel Valenta