Zpět na výpis článků

Banská Bystrica – centrum divadelných teoretikov

Tento víkend z 29. na 30 novembra/listopadu sa na pôde Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnil desiaty ročník medzinárodnej teatrologickej konferencie. Konferenciu tradične organizuje Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie na počesť profesora Petra Karvaša – spisovateľa, dramatika a divadelného teoretika. Toto jubilejné stretnutie odbornej divadelnej obce nesie názov Dnes a tu. K otvoreniu konferencie prisľúbil svoju účasť aj slovenský premiér školstva – Dušan Čaplovič.

Ako hlavnú tému organizátori zvolili POSTAVENIE DIVADLA V SPOLOČNOSTI. Pod týmto záštitom sa teatrológovia zamerajú na analýzu konkrétnych divadelných diel a na konci každého prezentačného blogu bude otvorená diskusia aj s účastnenými poslucháčmi. Jednotlivé sekcie konferencie budú moderované vždy inou významnou osobnosťou z vedeckej spoločnosti. Cieľom teatrologického stretnutia je poukázanie na vývoj divadelného umenia, na jeho degradáciu, ktorá je ovplyvnená komerčným zábavný priemyslom, a na stavanie kreatívnej dramatickej tvorby do sekundárnej pozície pre konzumné publikum. So svojími príspevkami vystúpia aj zahraničný hostia z Českej republiky, Slovínska, Poľska, Srbska či Ukrajiny. Dvojdennú konferenciu bude dopĺňať aj divadelné predstavenie študentov Fakulty dramatických umení AU – Fjodor a jeho bratia. O réžijné spracovanie sa postarala doktorantka Mgr. art. Zuzana Galková, pod pedagogickým vedením rektora univerzity doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, Ph.D. a doc. Mgr. art. Františka Výrostka. Teatrologická konferencia sa uskutočnila v piatok 29. Novembra/listopadu v Divadelnom štúdiu Akadémie umenia.