Zpět na výpis článků

Z Olomouce na skok do Japonska

Ve čtvrtek 14. března 2019 byl v olomouckém Divadle hudby k vidění komponovaný večer Divadla kjógen, který byl uveden v rámci festivalu Japonské jaro. Divákovi byly prezentovány dvě formy japonského divadla – kjógen a nó, které byly proloženy „přednáškami“ o historii souboru, specifikách japonského divadla a stručně byl i převyprávěn děj následujících představení. To vše nanejvýš informativně, zároveň však zábavně.

Prvním představením byl Hlemýžď (Kagjú) ve formě kjógenu, tedy zábavného, fraškovitého výstupu. Zápletka spočívá v poměrně známém schématu: pán zadá úkol sluhovi, který ale plní zadání doslovně, je ošálen, a nakonec je potrestán on i samotný pán. V případě Hlemýždě je sluha poslán nalézt šneka, který má údajně schopnost prodloužit život, toho ale nikdy neviděl a popis, že hlemýžď má černou hlavu, ulitu, někdy vystrčí růžky a může dorůst velikosti člověka, sedí nejen na zmiňovaného živočicha. A tak si hlemýždě splete se spícím mnichem, který se rozhodne sluhovy hlouposti zneužít a nechá se odvést za pánem pod podmínkou, že sluha bude celou cestu zpívat. Ke zpěvu se přidává tanec, do kterého je nakonec kouzlem donucen i samotný pán. V celku lehce dějově přenositelný příběh získává prostředky japonského divadla naprosto specifickou atmosféru. Stylizovaný pohyb se sníženým těžištěm upoutává divákovu pozornost stejně jako rytmizovaná mluva s prodlouženými vokály, jež evokuje zpěvnost, i když se vlastně ještě nezpívá.

Zatímco první představení večera se odehrálo čistou hereckou akcí, Noc pod skálou s sebou na jeviště přinesla živý hudební doprovod vytvářený na koto (stolní citeru) a flétnu. Tematickým základem se stala slovenská pověst, kterou Hubert Krejčí přebudoval do divadla nó, které přináší spíše lyrickou zamyšlení než dramatický děj. Pocestný se stává vypravěčem příběhu: syn starce vylezl na skálu pro květinu, která měla jeho otci zachránit život, nemohl už ale slézt dolů, a tak svůj vlastní život obětoval. Ukryl bylinu pod oblečení a seskočil. Syntéza živě produkované hudby a téměř až meditativně vyprávěného příběhu, dokázala reprodukovat mystičnost legend i určitou motivickou nadčasovost sebeobětování.

Divadlo kjógen ukázalo přenositelnost japonského divadla i jeho možnosti inspirace jinými národními tématy. Zároveň ale neslevilo z formálních náležitostí (případně je mírně adaptovalo) a požadavků, ať již se týká kostýmů či lokomocí. A tak olomouckým divákům připravilo prostředky nevšední, současně však srozumitelný zážitek a, pro některé první, setkání s japonským divadlem.


 • DIVADLO KJÓGENNoc pod skálou
 • Hlemýžď
  • Účinkují: Tomáš Pavčík, Igor Dostálek, Karel Šmerek
 • Noc pod skálou
  • Autor textu: Hubert Krejčí
  • Režie a pohybové vedení: Ondřej Hýbl, Igor Dostálek
  • Hudba: Akiko Wada
  • Účinkují: Jakub Urbánek, Igor Dostálek
  • Hudební doprovod: Julie Levinská

Psáno z uvedení 14. března 2019 v Divadle hudby Olomouc.

FOTO: archiv Divadla kjógen