Perspektivy teatrologie na Floře

Divadelní Flora 2018: Osmý a devátý basketbalový koš – Rozšiřme si obzory a „zpatlejme“ si těla medem