Druhé Setkání/Stretnutie 2019: Jako jedna velká pohádka

Setkáme se na Stretnutie?!

GRAND Festival smíchu: Grandiózní zakončení Grandfestivalu smíchu