NORMA 2019: Den první

Tanec Praha v Olomouci aneb Duety s předměty