Divadelná Nitra: Odezvy současného světa a krize identity 1

Adam Vacula: „Někdy mám pocit, že se za cizí jazyk můžu víc schovat, že je to další vrstva postavy – jsem to míň já.“

Zklamaný Goethe v podbízivém obalu

Šeptem o křiku Divadelní Flory potřetí