V časové smyčce obrazu

Šeptem o křiku Divadelní Flory podruhé