Zpět na výpis článků

Střípky z teatrologické konference

Pod záštitou Univerzity Palackého proběhl v Olomouci již čtvrtý ročník mezinárodního setkávání teatrologů, tentokrát pod názvem O divadle na Moravě a ve Slezsku. Řada přednášejících, mezi nimiž se objevili i zahraniční vědci a historici, zde interaktivní formou seznámila účastníky s nejnovějšími poznatky v oboru. Příspěvky, které zde zazněly by se daly rozčlenit do čtyř skupin:

  1. Dějiny českého/česky hraného divadla na Moravě a ve Slezsku
  2. Dějiny cizojazyčného divadla na Moravě a ve Slezsku
  3. Významné osobnosti působící v divadlech na Moravě a ve Slezsku
  4. Prezentace archiválií a sbírek. (Pokračování textu…)