Zpět na výpis článků

Setkání/Stretnutie: Divadlo jako interaktivní umění

Čtvrtý den festivalu Setkání/Stretnutie začal trochu netradičně ‒ v prostoru školní tělocvičny, ve které proběhlo představení Divadla Andreja Bagara Hoax. Odpoledne poté navázalo scénické čtení druhého vítězného textu Anonymní dramatické soutěže 2017 Furianti Hynka Skotáka, po kterém jedni diváci vyrazili do šapitó na Majstera a Margarétu v podání divadla Teatro Tatro a ti druzí na Slam poetry.

Výchovně, osvětově a nenásilně vtipně

Režisérku Silvii Vollmannovou můžeme znát z olomoucké scény Divadla na cucky, na Setkání/Stretnutie však přijela s inscenací slovenského Divadla Andreja Bagara Hoax. Tento edukační projekt má za cíl přiblížit žákům základních a středních škol problematiku fake news, zejména v návaznosti na extrémistická hnutí.

K tomu volí princip „přednášky“, při které jsou vysvětleny základní pojmy, divákům jsou ukázány konkrétní příklady, a dokonce je připraven i kvíz, ve kterém pomocí hlasovacích zařízení, která jim byla rozdána před začátkem představení, určují, co je hoax a co je pravda podle nich. I to je však jen určitá iluze možnosti rozhodnout ‒ hlasovací zařízení nefungují a nelichotivé výsledky jsou tedy divákům pouze předkládány a ti s nimi následně konfrontováni. Linie přednášky je prolínána náhledem na dva členy neonacistické skupiny Hrdé hnutí, kteří jsou sledováni od seznámení se s ním, navštěvování akcí s ním souvisejících až po natáčení propagandistických videí. Právě tato na scéně „natáčená“ videa nejlépe demonstrují rozdílnost mezi pravdou a výsledkem, který se následně vyvěsí na web či Facebook.

Inscenace však není pouze edukativní přednáškou, při promítání využívá zajímavé grafiky a gifů, srší vtipem, karikuje, komunikuje s diváky a diváci zjevně komunikují s ní.

Kabaretní Mistr a Markétka

Soubor Teatro Tatro, který je složen ze členů různých slovenských divadel, představil inscenaci Majster a Margaréta v režii Ondreje Spišáka. Celé představení se odehrává v šapitó, kde na diváka čeká známý příběh magického realismu, který je však vyostřen využitím a znásobením všech jeho znaků a principů. Herci tak vytvářejí částečně kabaretně laděné představení, v němž se prolínají jednotlivé časové i místní roviny příběhu i současnosti či vytváří smyčky, působí silně na vjemy diváků ‒ ať už zrakové, sluchové nebo čichové ‒ a hyperbolizují jednotlivé postavy a jejich jednání.

Vytvořená hlavní scéna připomínající pouťovou dřevěnou budku osvětlenou po obrubě kulatými zářivkami odkazuje hned od začátku k Wolandově vystoupení v Moskevském divadle. Diváci jsou usouvztažňováni k divákům v předloze ‒ jsou na ně házeny bankovky, je s nimi komunikováno a interagováno, zkrátka se stávají nedílnou součástí představení. Samostatná příběhová linie je odehrávána paralelně s přidanými rámci, jako například postavou diváka-komentátora, jenž vše uvádí na pravou míru a vytváří jakýsi autoreferenční princip, nebo postavou prezidenta, který s sebou zase přináší téma vztahu muže u moci vůči ostatním.

Představení využívá všech možných i překvapivě možných divadelních prostředků, které se vzájemně kloubí a prolínají, vše v souladu s předlohou a jejím teoreticko-historickým zařazením. Neopomíná kontext Bulgakovovy tvorby, asociativně napojuje jednotlivé scény, a vytváří tak hommage celému magickému realismu.


 • DIVADLO ANDREJA BAGARAHoax
 • Autor: Silvia Vollmannová Slavka Civáňová
 • Režie: Silvia Vollmannová
 • Kostýmy a scéna: Dáša Krištofovičová
 • Dramaturgie: Slavka Civáňová
 • Hudba: Ján Kružliak ml.
 • Video: Daniel Dluhý
 • Účinkují: Tomáš Turek, Marián Viskup

Premiéra inscenace 26. ledna 2018 , recenze psána z uvedení 17. května 2018 v rámci festivalu Setkání/Stretnutie.

 • TEATRO TATROMajster a Margaréta
 • Předloha: Michail Bulgakov
 • Adaptace, scénář, režie: Ondrej Spišák
 • Scénografie: František Lipták
 • Realizace scény: Peter Kostroň
 • Kostýmy: Katarína Hollá
 • Hudba: Andrej Kalinka
 • Loutky: Karel Czech
 • Stínové loutky: Jana Konečná
 • Masky: Martin Blizniak
 • Výtvarná spolupráce: Zuzana Formánková
 • Produkce: Mana, s. r. o. Banská Bystrica
 • Technická spolupráce: Radoslav Šabík, Peter Kostroň, Michal Juhás, Ladislav Boroš
 • Účinkují: Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Marián Miezga, Lukasz Kos, Milan Ondrík, Juraj Kemka/Peter Oszlík, Zuzana Konečná, Agáta Spišáková, Rudo Kratochvíl, Martin Nahálka, Milan Vojtela, Šimon Spišák, Martin Šalacha, Andrej Kalinka, Lucia Korená, Ondrej Spišák

Premiéra inscenace 17. září 2013 a 3. září 2014, recenze psána z uvedení 17. května 2018 v rámci festivalu Setkání/Stretnutie.

FOTO: archiv Divadla Andreja Bagara Nitra, archiv divadla Teatro Tatro