Zpět na výpis článků

Konec dobrý, všechno dobré

Národní divadlo v Brně se rozhodlo inscenovat Shakespearovu hru, která není příliš hraná a patří k tzv. problémovým komediím (Troilus a Kressida; Půjčka za oplátku). Pravděpodobně vznikla kolem roku 1603 v Shakespearově vrcholném období. V této době se v Shakespearově tvorbě vytrácí optimismus, a to možnou smrtí hraběte z Essexu či smrtí Shakespearova otce nebo nástupem nové vládnoucí dynastie Stuartovců.

Vlastní úpravu hry Konec dobrý, všechno dobré režíroval Vlastimil Peška, který je známý svou oblibou v lidovém divadle a inscenování „divadla na divadle“. Ředitel divadla Radost „upravil Shakespeara k obrazu svému“. Nicméně, aby se stále dalo poznat, že se jedná o Shakesperův text v překladu Jiřího Joska.

Ve Shakespearově hře Konec dobrý všechno dobré onemocní král, kterého vyléčí Helena toužící po Bertramovi, jenž ji nemiluje. Za uzdravení ji král provdá za Bertrama, který nechce dostát svým manželským povinnostem. Díky výměně milenky Bertrama za jeho manželku Helenu, Bertram dostojí svým manželským povinnostem, aniž by o tom věděl. Na konci je před králem usvědčen jako cizoložník a lhář a navrací se k ženě.

autor: William Shakespeare

překlad: Jiří Josek

dramaturg: Martin Dohnal

režie: Vlastimil Peška

scéna: Tomáš Volkmer

kostýmy: Zimula Sylva Hanáková

hudba: Vlastimil Peška

 

Osoby a obsazení:

Král francouzský – Jaroslav Kuneš

Bertram, hrabě rousillonský – Vratislav Běčák

Hraběnka Rousillonská, Bertramova matka – Marie Durnová

Helena, hraběnčina schovanka – Zuzana Ščerbová

Parol, Bertramův sluha – Luboš Ondráček

Šašek, též písař Franc, dokror aj. – Jan Pavel Riedl

Lajar, starý šlechtic – Jindřich Světnica

Dumain 1 (první francouzský pán) – Martin Sláma

Dumain 2 (druhý francouzský pán) – Václav Vašák

Vévoda florentský a jiné role – Pavel Doucek

Voják tlumočník a jiné role – Ondřej Novák

Vévoda rakouský a jiné role – Milan Potůček

Capuletová, hostinská z Florencie – Tereza Groszmannová

Diana, dcera hostinské – Helena Pešková

Mariana – Dana Pešková

Izabela – Jana Štvrtecká

Poslední články autora