Zpět na výpis článků

Černá Madona Brněnská

Mahenova činohra Národního divadla Brno nastudovala legendu z doby švédského tažení na Brno Černou Madonu Brněnskou. Premiéra je naplánována na tento pátek 27. ledna. Režisér inscenace Zdenek Plachý odkryje divákům příběh brněnské ochránkyně města Černé Madony.
Brňanům, kteří se jako jediní na Moravě ubránili dvacetinásobné přesile v čele s Raduitem de Souches, se měla zjevit Černá Madona a pomoct jim při obraně města. Tato legenda, stejně jako pověst o zvonění poledne na Petrově už v jedenáct, měla napomoci při závěrečné obraně města 15. srpna 1645, čímž zhatila plány Švédů dobýt i samotnou Vídeň.

„Černá Madona Brněnská je velkoformátovým divadelním představením o víře v Boha i o vojenské cti a zradě. Součástí příběhu je také legenda o Černé Madoně – patronce města Brna. Ikona byzantského typu znázorňující Pannu Marii s Ježíšem v náručí patří k nejstarším deskovým obrazům v českých zemích. Obraz Ochránkyně města Brna je dodnes v držení augustiniánského řádu.“ uvádí ND Brno ve své tiskové zprávě k připravované inscenaci.

Z dopisu historičky Mileny Flodrové
„Inscenace Černá Madona Brněnská se také ptá, jak snášeli toto obléhání obyčejní obyvatelé města po tak dlouhou dobu nedobrovolného uzavření hradebních bran. Jak vypadal jejich každodenní život, v němž se museli potýkat s neustále se ztenčujícími zásobami potravin a vody? S jakými pocity brali do rukou zbraně a na příkaz svých velitelů znovu a znovu stoupali na hradby, aby nahradili raněné a padlé?“

Premiéra: 27. ledna 2012 v Mahenově divadle
Reprízy: 29.1., 30.1., 31.1., 20.2., 30.3., 11.5. 2012

Režie: Zdenek Plachý, autorská spolupráce: Marek Hladký, scénografie: Daniel Dvořák, kostýmy: Marie Blažková, dramaturgie: Marek Hladký, Josef Daněk.

Foto: www.ndbrno.cz