Zpět na výpis článků

Když se setká baroko s kabaretem

Začátkem září v Divadle hudby Olomouc odstartovala nová divadelní sezóna, v níž se olomouckým divákům představují podnětné soubory a uskupení z jiných českých či slovenských měst. Hned 6. září bylo k vidění představení inspirované obrazy barokního malíře Diega Velázqueze nazvané Kabaret Velázquez. Režisér a zároveň autor inscenace Jan Komárek vytvořil prolínající se scény vycházející jak přímo z Velázquézových obrazů, tak inspirovaných barokem obecně.

Před divákem se rozprostírá třemi žárovkami spoře osvětlená scéna, jež je třemi polopropustnými oponami podélně rozdělena, a tak může být pohotově měněna hloubka hracího prostoru. Číslice tři jakožto „božské číslo“, jehož symboliky bylo v rámci silně náboženského baroka využíváno, je zkrátka opakujícím se prvkem inscenace – 3 žárovky, 3 opony, 3 jimi vytvořené prostory, 3 performerky (Andrea Miltnerová, Irina Andreeva, Patricie Poráková), které vytvářejí silně iluzivní sekvence.

Začátek představení zahajuje Irina Andreeva coby kabaretní impresário, křečovitými gesty a mimikou, bez jediného slova nechává vzniknout napjaté atmosféře, do které vstupují Andrea Miltnerová s Patricií Porákovou. Po zbytek představení dochází ke střídání jednotlivých scén, jež jsou někdy znatelněji, někdy méně inspirované Velazquézem, převážně jím používanými motivy. Vidíme tak například performerkami představovaný běh koní či v závěru přímou imitaci Venušiny toalety, v rušivém kontrastu se však jeví použití konkrétních Velázquezových maleb prezentovaných v závěru na podstavcích. Barokní inspirace se promítá i do kostýmního řešení Lenky Kucharekové – zpočátku jsou performerky oděny do krinolín z šustivého materiálu, který ale pomalu odpadává, dokud před námi obě tanečnice nezůstávají pouze ve spodním prádle s podvazky.

Barokní ladění se projevilo taktéž u hudebního výběru – hudební kompozice kanadského kytaristy a skladatele Rainere Wiense a přímo na jevišti účinkující gambistky Hany Flekové.

Komárek vytvořil vizuálně a akusticky působivou kompozici dostávající prezentovanému vydělení „divadlo Macabre“. Celé představení se neslo ve vypjaté, duchovně–snové atmosféře podporované významně výběrem hudby a celkovým scénickým řešením.


  • JAN KOMÁREK & KOL. – Kabaret Velázquez
  • Koncept a režie: Jan Komárek
  • Hudba, kytara preparé, kalimby: Rainer Wiens (CAN)
  • Viola da gamba: Hana Fleková
  • Kostýmy a scéna: Lenka Kuchareková
  • Účinkují: Andrea Miltnerová, Irina Andrejeva, Patricie Poráková

Premiéra 2. září 2017, psáno z reprízy 6. září 2018 v Divadle hudby Olomouc.

FOTO: archiv Divadla Archa