Zpět na výpis článků

Non-verbálny Jozef Vlk

Jozef Vlk je slovenský autor, režisér, hudobník, producent, performer, príležitostný svetelný dizajnér
a zakladateľ divadelnej skupiny Hubris (neskôr transformovanej na Debris Company). Hlavným
výrazovým prostriedkom tejto spoločnosti je non-verbálny prístup ku klasickým literárnym témam
(Kafka – Proces, J.L.Borgés – Evanjelium podľa Marka, Joyce – Ulysses, Jarry – Kráľ Ubu, S.Beckett –
Murphy, Dych a i.), no zameriava sa i na autorské výpovede. Zoskupenie patrí medzi najvýraznejšie
nezávislé divadelné projekty domácej scény. Vlk sa hlási k aktívnej forme „gesammtkunstwerku“
a má za sebou početné domáce i zahraničné hudobné a divadelné spolupráce. Je držiteľom ocenenia
Dosky 2008 za najlepšiu hudbu k inscenácií Canto Hondo (hlboká pieseň o nej…). Mimo divadelnej
činnosti si vyskúšal i réžiu strednometrážneho tanečného filmu Deň, aktívne sa tiež venuje novej
elektronickej hudbe pod pseudonymom Double Affair. S inscenáciou Debris Company Dolcissime
sirene sa predstavil v olomouckom Divadle K3 v rámci festivalu Velká inventura 2011.

Aké boli začiatky vašej tvorby v oblasti divadla a tanca?

Začiatky siahajú do raných deväťdesiatych rokov, kedy sme zakladali Hubris company. Toto obdobie
je spojené tiež s paralelnou spoluprácou s tanečnou skupinou a dato (poznámka redaktora: prvá
nezávislá, projektovo fungujúca skupina súčasného tanca na Slovensku), kde pracovala choreografka
Marta Poláková.
(Pokračování textu…)