Zpět na výpis článků

Dva rozhovory ohledně kritické situace Činoherního studia

Uživatelé sociální sítě Facebook si včera (31. 1. 2014), na oficiálních stránkách Činoherního studia, mohli přečíst šokující zprávu, že „činoherák“ k poslednímu lednu ukončuje svoji činnost. Důvodem k přerušení právě probíhající sezóny je drastická změna v poskytování finančních zdrojů ze strany zřizovatele divadla, tedy statutárního města Ústí nad Labem. Představením inscenace Shakespearovy hry Romeo a Julie tak ústecká malá scéna udělala prozatímní tečku za 41 lety svého fungování.

Činoherní studio vzniklo počátkem sedmdesátých let na troskách tehdy zakázaného Kladivadla. Z původně poetistické, kabaretní produkce Kladivadla vyrostla sociálně a politicky angažovaná, ale zároveň také výrazně autorská scéna. Čtyři generace umělců, mezi nimiž najdeme taková jména jako např. Evald Schorm, Leoš Suchařípa nebo Ivan Rajmont, postupně modelovali svébytnou a originální podobu Činoherního studia, jejíž význam zásadně přesáhl Ústecký kraj.

Scéna, která prokázala svou životaschopnost, svůj élan vital – ať vzdorujíc normalizační cenzuře nebo povodni v roce 2002 – ovšem nyní čelí absurdnímu protivenství z řad svého zřizovatele. Půjde-li o kroky likvidační, ukáže jen čas.

 

 

V první části přinášíme rozhovor s mluvčí divadla Janou Válkovou, ve druhé budeme mluvit s bývalým ředitelem divadla Jaroslavem Achabem Haidlerem.

 

Dnes se na Facebookovém profilu Činoherního studia objevilo stanovisko, že dnešním představením Romea a Julie končíte svou činnost. Máme tuto informaci považovat za fakt, že studio již nechce, nebude hledat alternativy, jak provoz divadla zafinancovat?

Oficiálním stanoviskem Činoherního studia je pozastavení činnosti a ukončení všech uměleckých činností – rozuměno zrušení příprav nových premiér. Svoji činnost neukončujeme, jsme však bez finančních prostředků, které by zajistili chod divadla. Snažíme se v situaci zorientovat a hledáme veškeré možné cesty, jak zajistit plynulý chod divadla bez ohrožení jeho budoucí existence. Jsme však zcela závislí na penězích od Magistrátu města Ústí nad Labem, které nám až do konce loňského roku z velké části provoz financovalo.

 

Budete podnikat nějaké kroky k znovu-zprovoznění studia, třeba i za cenu toho, že byste se (i po 41 letech) přestěhovali do jiného města?

Pokud by došlo k uzavření divadla, pak bychom se v budoucnu jistě snažili ho znovu zprovoznit. Doufáme, že k ničemu takto fatálnímu nedojde. Uzavření (definitivní) je momentálně v rovině spekulací. Činoherní studio a jeho zaměstnanci jsou připraveni odpovídat na všechny dotazy.

 

Jak probíhala dnešní „derniéra“? Vzešel z následné diskuze nějaký konstruktivní podnět, jak situaci řešit?

Zájem lidí byl obrovský. Všem, kteří přišli, děkujeme a vážíme si jejich podpory. Hodně lidí se nabízí v aktivní pomoci, mnozí vyjadřovali sounáležitost s Činoherním studiem. Po sobotní schůzce s právníkem divadla a vedením divadla budeme zvažovat všechny následující kroky a postupně se budeme obracet na veřejnost. Momentálně však nemohu sdělit jaké návrhy nebo podněty budeme realizovat. Okamžitou podporu nám začala vyjadřovat ostatní česká divadla, Herecká asociace, herci z jiných divadel. Po představení v Praze dorazili Leoš Noha, Roman Zach, byl tady Jiří Černý, Jan Holík – všichni jmenovaní jsou bývalými členy souboru.

 

Jakým způsobem reagovali členové souboru Činoherního studia na informaci, že studio končí?

Ačkoli je to pro celý soubor, jehož mnozí členové jsou tady i více než deset let, šok a dost emotivní, tak všichni pracují na záchraně divadla a snažíme se všichni dohromady udělat maximum, abychom se v co nejkratší době mohli vrátit k provozu a dělat to, proč vůbec je Činoherní studio – a to je hrát představení a být tady pro diváky, jak se patří.

 

Stalo se někdy, že by Činoherní studio dotace nedostalo v požadované výši, a pokud ano, tak proč?

Dotace nám byly dlouhodobě kráceny. Vždy s ohledem na možnosti města, kraje a Ministerstva kultury ČR. Samozřejmě jsme se snažili provoz Činoherního studia tomuto přizpůsobit a zlevnit jeho provoz.

 

Kdy jste se dozvěděli o tom, že peníze nedostanete? Přijde vám fér, že máte v podstatě tři týdny na zpracování a podání grantů?

S obdobím na zpracování grantů, resp. s jeho dobou na přípravu problém nemáme. Problém vidíme v termínu jeho vypsání. O tom, že peníze budou rozděleny formou otevřeného grantu, jsme se dozvěděli 29. ledna 2014.

 

Věříte, že v grantové komisi budou jen „odborníci na divadelní umění“ a žádný politik, jak proklamuje vyjádření města Ústí nad Labem?

Já osobně věřím a doufám. Stále věřím v morálku a čest.

 

Po přečtení vyjádření statutárního města Ústí nad Labem k nastalé situaci, mám trošku pocit, jako by úředníci hledali hůl na onoho pověstného psa. Nemáte dojem, že se jedná o nějakou formu osobní msty? Nemůže to být, mimo jiné, odvetný krok za Maryškovo představení?

O ničem takovém nespekulujeme. Držíme se faktů. Pokud někdo přijde a otevřeně přizná, že to tak je, pak je možné se na toto téma bavit. Do té doby nikoli.

 

V rámci neposkytnutí pevné dotace, resp. rozdělení této částky do několika grantů, město argumentuje tím, že nemůže financovat nestátní organizaci, tedy Činoherní studio, mnohamilionovou subvencí. Dodává, že divadelní rada nebyla schopna předložit svou vizi, jak si opatřit peníze i mimo rozpočet města. Je tomu tak? Pokud ano, nedalo se takové situaci předcházet?

O vícezdrojové financování se Činoherní studio dlouhodobě snaží, nejsme projektovým divadlem, takže na mnohé granty nedosáhneme a nechceme naši uměleckou tvorbu podřizovat tématům vypisovaných grantů. Máme zpracovaný dramaturgický plán na čtyři sezóny dopředu, takže to v podstatě není ani možné. Sháníme sponzory a donátory a dá se říci, že jsme v tom docela úspěšní.

 

Jakým způsobem vnímá soubor a vedení divadla odvolání pana Haidlera? Co stálo za odvoláním divadelní rady loni v říjnu? Nejednalo se již o několikátý vnější zásah do vedení divadla?

Pana Jaroslava Achaba Haidlera odvolala správní rada divadla. Toto odvolání nebylo vnějším zásahem. Za ten se jistě dá považovat odvolání správní rady na podzim loňského roku. Vše však bylo v souladu se zákonem. Město tuto pravomoc má. Proto se ani Činoherní studio nepouštělo do výraznější diskuze. Doufali jsme, že tento krok nás umělecky nezasáhne a že docílíme otevřeného dialogu s městem.

 

Proč myslíte, že město vypisuje grant na „velkou scénu“, když Severočeské divadlo nedisponuje činoherním souborem?

To opravdu netušíme. Ve vyjádření města je, že chtějí nabídnout i jinou než studiovou formu divadla.

 

Rada města ve svém vyjádření rovněž tvrdí, že – cituji – je třeba dále rozvíjet, ale také z potřeby uspokojit kulturní zájmy těch obyvatel města, kteří preferují klasická divadelní představení na velké scéně „kamenného domu“. Co na takové tvrzení říkáte? Činoherní studio přece na své scéně uvádělo a uvádí také inscenace „klasických divadelních her“.

Letošní sezóna má podtitul Vaše věc. A jak podtitul napovídá, chceme se přiblížit a více otevřít divákovi, takže je pravda, že v posledním roce se na repertoáru objevila „klasika“. Jsme studiová scéna, takže na klasiku jsme nahlíželi, nahlížíme a snad budeme nahlížet vždy trochu netradičně. Nechceme se zpronevěřit sami sobě a snažíme se udržet vysokou uměleckou úroveň našich inscenací.

 

Co je pravdy na tom, že jste magistrátu pozdě (17. 1. 2014) doručili žádost o finanční příspěvek?

Dne 16. ledna jsme získali informaci, že takovou písemnou žádost máme podat. Hned druhý den – tedy 17. ledna 2014 tato žádost byla na Magistrát doručena. Do té doby jsme netušili, že ji máme podat. Běžnou praxí bylo, že jsme pouze předali vyúčtování loňského roku a dotace byla dle dohod poukázána na účet divadla.

 

Pevně věřím, že se vám nastalou situaci podaří zvládnout. Vím, že je to naprosto předčasné, ale napadá vás, jakou první inscenaci by Činoherní studio představilo divákům po svém znovuotevření?

Záleží na tom, kdy se dostaneme opět k tvorbě. Předpokládám ale, že se budeme držet dramaturgického plánu, takže buď Brouk v hlavě, 82-92 nebo Hamlet.

 

Takřka souběžně vznikl i rozhovor s panem Jaroslavem Achabem Haidlerem, bývalým ředitelem a výraznou hereckou osobností Činoherního studia.

 

Co myslíte, že je hlavním, resp. skutečným důvodem nepřidělení dotace Činohernímu studiu?

Falešná hra na zákon. Dovysvětlím. Město je zakladatelem divadla. Buď je ten grant „předpřipravený“, pak k čemu výběrko. Anebo výběrko klidně, ale teprve na prostředky, které zbudou na mandatorní výdaje založeného subjektu, za který rada nese svým občanům nejen morální ale i zakladatelskou odpovědnost. A hlavně výběrko včas. Ne, až 14 dní poté, co nejsou peníze na provoz.

 

Pročítal jsem vyjádření města Ústí nad Labem a je to poměrně úsměvná argumentace. Opravdu podmiňovalo město finanční dotaci vytvořením nějakého výhledového projektu, které mu předloží divadelní rada?

Poprvé to zaznívá až v tom směšném dvoj-grantu. Normální člověk by očekával, že město svolá tripartitu, tedy jedno i druhé divadlo a sebe. Oznámí svoje zcela legitimní přání poskytnout občanům činohru i na velké scéně a společně všichni zainteresovaní, tedy potrefení, budou řešit modus vivendi.

 

Město přitom tvrdí, že divadlu dalo šanci vytvořit vlastní plán spolufinancování, a to se prý nepodařilo i po opakovaných urgencích. Navíc jste údajně, ne Vy osobně, prý podali pozdě žádost o finanční příspěvek. Opravdu to vyznívá jako ta hůl na psa, nemůžu si pomoci.

Ovšem, měl snad ředitel zaúkolovat město, kdy vyhlásí grant? Výše 12 milionů na činohru je součástí rozpočtu města předkládaného zastupitelům. A navíc (přinejmenším s nulovým, ne-li falešným (či záměrně falešným) komentářem.

 

Vcelku zajímavě zaznívá i vyjádření města ke členům grantové komise, která údajně bude složena z odborníků, a prý bude apolitická. Věříte tomu?

Ano, ale neměli by tam sedět pánové ředitel velkého divadla a pan baleťák téhož divadla, vlastně nikdo z tzv. kulturní komise, protože u poloviny z nich je to konflikt zájmů a u zbytku politika. Ale geniální tah. Chtějme vědět, kdo v komisi bude…

 

Bude tedy Činoherní studio žádat o grant, pane Haidlere?

To nepřísluší k zodpovězení mně. Ale pevně věřím, že nikoli. Z výše uvedeného, buď je celý grant jen šméčko, v tom s nimi nepojedeme, nebo je nesmyslně nastavený, a to v tom taky odmítáme jet.

 

Vy jste byl před časem z postu ředitele divadla odvolán, je tomu tak? Můžete mi prosím říci, proč se tak stalo?

Vnitrosouborová dohoda. Tehdy jsme si ještě mysleli, že moje politická příkrost by mohla divadlu ubližovat. Navíc… mladé divadlo potřebuje mladého říďu.

 

Ach, tak. Měl jsem pocit, že právě rada města Ústí nad Labem poměrně často zasahovala do personálního obsazení Činoherního studia, nebo je to jen moje domněnka?

Pravda je vždy uprostřed, a pokud není vůle k otevřenosti, lze se držet jen faktů.

 

Je např. rovněž zajímavé, pokud se vrátím k onomu grantu, že je vypisován, pokud to dobře chápu, na velkou scénu. Severočeské divadlo ovšem činohru nemá, pokud se nepletu? Navíc ze strany města zazněly hlasy, že třeba uspokojit zájmy těch obyvatel města, kteří preferují klasická divadelní představení na velké scéně „kamenného domu“. Jak tomuto rozumět? Vždyť Činoherní studio také uvádí „klasická dramata“?!

Tomu lze rozumět jen jednoznačně. Píše to „pověřený aparátčik“ z toho, co mu bylo sděleno, aby řekl. Panu Dlouhému se to nestalo poprvé. – Ale to nechme stranou. – Nepopírám, a snad ani vedení divadla nerozporuje, že město má právo požadovat za peníze svých občanů i činohru na velkém jevišti. Ale to chce koncepci, jednání, přípravu a realizaci. Ať vysvětlí, podle jakých kritérií budou právě tento grant ti nezávislí posuzovatelé soudit.

 

Máte nějakou představu, jak by tento grant mohl být koncipován?

Klidně úplně stejně, pokud by proběhlo to, co jsem uvedl – představa, koncepce, realizace a grant. A pokud by byl vypsán loňský podzim s výhledem na rok 2014, anebo byl vypsán příští podzim s výhledem na rok 2015.


Nechci zdržovat, jste určitě plný dojmů, ale povězte mi, jak probíhalo dnešní představení, jaká panovala v divadle atmosféra?

Lidsky dojemná. A protože nositeli informace jsme byli my – divadelníci – bylo by legitimnější ptát se recipientů.

 

Opravdu věřím, že se s nastalou situací poperete a že se podaří dostat Činoherní studio znovu „na nohy“. Děkuji za Váš čas, pane Haidlere!

 

 

Foto: Radim F. Holeček