Petr Pádivý

Dva rozhovory ohledně kritické situace Činoherního studia

Ostře sledované vlaky – komparace literární předlohy a inscenace