Zpět na výpis článků

Divadlo na cucky – Jsem nebe!

Ve slovníku cizích slov nalezneme pod heslem storytelling tuto definici: vyprávění životních příběhů, též např. ve filmu, v divadle. Pokud budeme hledat podrobnější informace, dozvíme se, že se jedná o „Interaktivní formu sdělení příběhu, většin

ou tato interakce probíhá živě, ústním přenosem mezi vypravěčem a divákem; jde o uměleckou formu, která staví na jazykovém umění, použití hlasu, pohybu a gesta k zobrazení prvků, obrazů a představ vycházejících z konkrétního příběhu určitému publiku. Rozhodujícími prvky storytellingu jsou děj a postavy, stejně tak jako poselství příběhu. Storytelling není možný bez osoby vypravěče a jeho publika.“ (portál www.rvp.cz) Současně se však také jedná o metodu, která byla zásadní při vznikání nové inscenace olomouckého divadla Na cucky, Jsem nebe !.

Premiéra této inscenace proběhne v úterý 13.12. 2011 v Divadle K3 (divadelní sál uměleckého centra Konvikt). Představí se nám v ní čtyři herečky a to jmenovitě Ema Jurková, Dominika Šindelková, Simona Vičarová a Zuzana Zapletalová. Samotný  Storytelling byl v kompetenci Barbory Voráčové, pod jejímž vedením byla tato metoda využita již v inscenaci Ostrov/Olomouc. Příběhy, které v inscenaci uvidíme, jsou autorským počinem uvedených hereček a budou vyprávěny skrze postavy Judit, Julie Pastrana, Emily Dickinson, Lolo Ferrari. Divadlo Na cucky je prvním divadlem v České republice, které metodu storytellingu intenzivně využívá.

Samotní tvůrci pak k inscenaci říkají toto: „Diváci se ocitají ve světě čtveřice žen, které dokázaly přijmout zodpovědnost samy za sebe a jít za svým cílem. Jsem nebe je jejich osobní mantrou, kterou si opakují stále dokola ve chvílích, kdy nejvíce potřebují cítit jistotu samy v sobě. Nebe je spojuje jako klenba jejich příběhů.“

JSEM NEBE! :

SCÉNA: Petr Jakšík, HUDBA: Petr Jakšík, FOTO: Klára Žídková, HRAJÍ: Ema Jurková, Dominika Šindelková, Simona Vičarová, Zuzana Zapletalová, STORYTELLING: Barbora Voráčová